Societat Oberta

dimarts, d’octubre 23, 2007

SOCIETAT * OBERTA * 153

Terres baixes del Llobregat, dimarts 23 d’octubre de 2007 > > > > > > > > > > > > > >

S e t m a n a r i dimpulsos i moviments socials.

* * *

Obrint Pas - Trencar el silenci (2’ 14”)

http://www.youtube.com/watch?v=p9fv-nUTEoc

*

No els compris, adopta’ls!

♥ Associació d’amor als animals ♥

processogava2001@hotmail.com tel.: 607206066

Fundació Trifolium

http://www.trifolium.biz/

* *

Sumari

*

- “FEM UN PARC PER A TOTHOM” - Exposició al casal Sant Jordi del 2 al 30 d’octubre - Gavà

- C.O.N.S.T.R.U.Ï.M..E.L..S.O.M.N.I.......: 3. El projecte alternatiu: Un Parc per a tothom

http://societatobertartv.spaces.live.com/

.-TVObert@-153.

17/10/07

1. LECCION MAGISTRAL SOBRE LOS HIJOS

2. [respolis.cat] La Setmana de la Campanya (17-24 d'octubre 2007)‏

3. Discurs de Quim Monzó

4. MANIFIESTO DESALOJO RABART!!!‏

16/10/07

5. [Infokop] Falca de veu Mani 20-oct CSA Can Vies !‏

6. [SALVEM OLIVERETES] goita que macoooo!!!‏

7. Arrenquen les setmanes contra la Pobresa i el Deute Extern

8. [XMG] Seminari: EL DRET HUMÀ A L'ACCÉS A L'AIGUA POTABLE I AL SANEJAMENT

9. [XMG] Concert NOMHADAS 20 d´octubre a Santa Coloma

10. [ACS] Reunió a la Direcció General de Mitjans Audiovisuals (DGMA) de la Generalitat de Catalunya (finals de juliol de 2007)‏

11. [ACS] Convocatòria preestrena TV Solidaritat - 13 setembre 20h30'

12. [XMG] Charla

13. Col·loqui Immigració i llengua

15/10/07

14. FORUM LOCAL. IMPORTANT

15. Jornades: “VIOLÈNCIES CONTRA LES DONES AL MÒN: DIVERSITAT DE MIRADES I ESTRATÈGIES PER AFRONTAR-LES”‏

16. [XMG] infos Fòrum Social Català

14/10/07

17. [Cat14] Ecoviure / Fòrum Social Català‏

13/10/07

18. LA NACIÓ CATALANA DIU PROU VOLEM TOTS ELS PAPERS PALAU SANT JORDI 21.10.2007

19. [XMG] Presentació Viento Sur: Vivenda, Territori i Espai Urbà

12/10/07

20. Barris en lluita: jornada de trobada i debat de lluites veïnals

21. LA GENT DEL TERRITORI S'HO MEREIX

11/10/07

22. LA VERITAT PIDE PERDÓN AL BURRO CATALÁN : Rectificar es de sabios, jua, jua, jua

23. [Infokop] MONITORS DE LLEURE - oferta de treball

24. LA VERITAT DE LAS FES DE ERRATA: Eco de una lectora

25. [XMG] RECORDA! del 14 al 20 d'Octubre Setmana Global d'Acció contra el Deute i les IFIs a Barcelona

26. [XMG] DIUMENGE 21 OCTUBRE -- TEATRE AMB LES DONES DEL COLECTIVO DE MUJERES DE NICARAGUA

27. [El Correu per la Pau] 2n Concurs d'Animacions per la Pau - Fes clic per una llei d'armes transparent

* * *

P.a.r.c...d.e...Pn.e.n.t

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

F.E.M..U.N..P.A.R.C..P.E.R..A..T.O.T.H.O.M.!

*

Exposició fotográfica “FEM UN PARC PER A TOTHOM” sobre la fauna del corredor biològic del Calamot-Caçagats-Canyars

Del 2 al 30 d’octubre 07

Sala d’exposicions del Casal Sant Jordi

Rambla Vayreda 31, Gavà – Bcn (a prop de l’estació de RENFE)

Obert de dilluns a dissabte 17,00 - 21,00h.

Grup ecologista Quercus Fundació Trifolium

*

El Grup ecologista Quercus i la Fundació Trifolium hem elaborat un esbós de proposta, que podeu veure a l’exposició del Casal Sant Jordi, i llegir en el document que continua i que acabarà amb una memòria descriptiva dels punts on cal millorar la connectivitat del corredor biològic del Calamot-Caçagats-Canyars o connector de Ponent:

C.O.N.S.T.R.U.Ï.M..E.L..S.O.M.N.I......

L’hem dividit en tres parts:

1. El nostre impacte en el planeta

2. El somni restaurador...

3. El projecte alternatiu: Un Parc per a tothom

Aquesta setmana us adjuntem la última

3. El projecte alternatiu: Un Parc per a tothom

El paratje del Calamot-Caçagats-Canyars es un ecosistema molt delicat que ja està fracturat per les actuals infraestructures, construir-hi només un bloc de pisos o una carretera d’accés, pot hipotecar per sempre més la seva riquesa natural o la seva qualidad com a espai natural y deteriorar encara més el connector biològic. La única alternativa per a aquest lloc ès la conservació integra com a parc connector entre el Parc Agrari del delta del Llobregat i el Garraf-Ordal, junt amb un programa de restauració i protecció que asseguri la seva continuïtat. La proposta implica convertir aquest entorn en un espai públic i protegit tot integrant les activitats que ja s’hi realitzen i desenvolupant un pla de sostenibilidad. Per a nosaltres, en aquest cas, no existeix la possibilidad de compromis entre l’expansió urbanística i la protecció de la naturaleza. La primera, sens dubte, hipoteca la segona. Proposem que el Pla de Ponent es converteixi en el Pla del Parc de Ponent, on s’integri la biodiversitat biològica amb les activitats agrícoles, esportives i educatives.

Aquest pla estaría dividit en tres fases: la primera comportaría els treballs d’integració i restauració de l’espai i el seu patrimoni històric; la segona comportaria la instal·lació de les infraestructures necessàries i millora de la connectivitat biològica (túnels, vials, señalizació, posada en marxa d’un centre d’educació i observació de la naturaleza i el seu llenguatge, un centre de visites, bassa per a les aus acuátiques, observatoris d’aus i animals, senda botánica, etc.); la tercera significaría l’ampliació de l’espai protegit cap a les zones humides de la Pava, les corredores i la Murtra, amb el que s’aconseguiria un projecte integral d’una zona d’alt valor ecològic amb un potencial educatiu i recreatiu únic.

Aquesta proposta pionera té visió de futur. Es una idea radical, però no descapdellada. Altres projectes urbanístics s’han paralitzat en el passat proper per donar pas als parcs més valuosos que existeixen avui en la costa penínsular. Recordem els casos de Doñana en els anys 70, el Parc dels Aiguamolls de l’Empordà, el Parc de Cap de Creus a l’Alt Empurdà, i el Parc Natural de Garraf, del que, precisament aquest projecte en sería l’única connexió amb el Parc Agrari i les llacunes protegides i pinedes del delta del Llobregat.

Presentem aquest esbós de projecte i aquesta memoria descriptiva per encetar un procés participatiu obert a totes les persones interesades en fer-hi aportacions per millorar-lo i entre totes fer-lo possible.

1a. fase.- Integració i restauració de l’espai i el seu patrimoni històric:

- Integració de l’espai del Pla de Carat al Parc Agrari i al Parc Natural del Garraf ampliant urgentment els espais connectors fins al màxim que permeti el traçat de les actuals infraestructures, que junt amb l’augment de la densitat circulatòria dels últims decenis es converteixen en la causa principal de la disminució de la connectivitat i de la mortaldat dels animals.

- Manteniment dels rierals i la vegetació dels seus marges.

- Manteniment dels boscos del Calamot i el Caçagats i restauració de l’espai degradat per la pedrera i de les runes de la nau de la fàbrica Itong al peu del Caçagats.

- Excavació i conservació del patrimoni arqueològic del Poblat Ibèric del Calamot i les restes íbero-romanes de can Rosés, conservació de la necròpoli altmedieval de can Rosés, excavació i conservació de la vil·la romana o establiment portuari de can Valls de la Roca, protecció i conservació del forn de calç de can Cerdans i de les coves del torrent del Calamot i restauració i rehabilitació de la masia de l’Horta per a activitats adients al Parc.

2a. fase.- Instal·lació de les infraestructures necessàries i millora de la connectivitat biològica

Instal·lació de les infraestructures necessàries:

- Túnels de millora de la connectivitat biològica i d’accés a les senderes específiques de la zona des del Parc Agrari i per sota la via del tren, la carretera comarcal de Santa Creu de Calafell, el vial del Calamot i la carretera de la Sentiu.

- Acondicionament dels vials i les senderes ja existents que s’utilitzaran per accedir a tots els serveis del Parc.

- Señalització de les senderes, vials i serveis del Parc

- Centre d’educació i observació de la naturaleza i el seu llenguatge.

- Centre de recuperació d’espècies de flora i fauna autòctones.

- Centre d’informació i visites: Tant aquesta activitat com les anteriors, per començar, es poden centralitzar a la masia de Can Horta.

- Bassa per a les aus acuátiques: Senyalització i manteniment de l’actual bassa de darrera de Can Cerdans amb control i abocaments d’aigua a les temporades de calor.

- Acondicionament dels punts d’observació d’aus i animals i instal·lació de plafons informatius.

- Senderes botánica i històrica: Adequació dels camíns i dresseres ja existents per a la seva utilització específica i senyalització.

Millora de la connectivitat biològica:

- Carretera de la Sentiu.- Ampliació del pas soterrat de la riera dels Canyars i utilització d’asfalt verd en el proper arranjament (aquest asfalt que ja s’utilitza en altres parcs no permet anar a més de 30 km/h).

- Comarcal de Santa Creu de Calafell.- La sol·lució idònea seria prolongar l’aixecament de la carretera sobre la riera dels Canyars i aixecar-la sobre la riera del Calamot per permerte més passos inferiors que ampliessin la connectivitat biològica i que també permetessin l’accés a les senderes botànica i històrica des del Parc Agrícola. Però, per començar seria necessari obrir túnels alternatius sota el traçat actual de la carretera en la seva confluència amb les rieres dels Canyars i del Calamot per començar a ampliar la conecctivitat i utilitzar asfaltat verd en el proper arranjament d’aquesta via. Una sol·lució alternativa mentre no s’utilitzi l’asfalt verd és l’utilització de pantalles sonores i lumíniques per evitar la contaminació en els passos de les rieres i facilitar el pas de la fauna.

- Vía férrea de la línia Sants-Vilanova.- Fer túnels alternatius sota la via al costat de les rieres dels Canyars i del Calamot que ampliïn la conecctivitat biològica en paral·lel als que es facin a la carretera comarcal. Utilització de pantalles sonores que aminorin l’impacte dels trens en el nivell de terra de les zones de connectivitat, però, que no impedeixin el pas de la fauna que no utilitzi els túnels.

- Carretera de Begues: Tot i que es troba fòra de la zona que tractem, per millorar la connectivitat del delta amb el Garraf-Ordal Montbaix-Montpedrós també cal fer passos de fauna a la carretera de Begues. Des de la zona de Can Màs s’haurien de fer túnels i/o ponts biològics per creuar cap a la zona de les mines i la font del Ferro.

- Per altra banda, volem deixar clar el que pensem en el cas que fos necessari construir serveis públics al Parc connector del Pla de Carat. Creiem que les úniques construccions que s’han d’aixecar en aquest espai han de ser per a l’ús i el gaudi comunitari, sempre i quan les activitats a desenvolupar-hi respectin la servitud connectora, agrícola, esportiva i educativa del parc, i es basin en una arquitectura integrada i reconstructiva. Sense necessitat de destruir cap espai natural es pot reconstruir el paisatge en les parts més degradades de la cantera del turó del Caçagats i utilitzar el seu interior per a la servitud educativa del Parc.

3a. fase.- Ampliació de l’espai protegit cap a les zones humides de la Pava, les corredores i la Murtra, amb el que s’aconseguiria un projecte integral d’una zona d’alt valor ecològic amb un potencial educatiu i recreatiu únic:

- Riera dels Canyars: Naturalització dels murs de contenció de la riera fins al mar. Fer accessos per a la fauna en les confluències amb les corredores per facilitar la seva circulació per les zones més tranquiles. Protecció de la desembocadura per afavorir l’aportació de sediments

- Manteniment de les corredores del Parc Agrari i d’un espai a banda i banda per facilitar la connectivitat amb l’estany de la Murtra per zones sense trànsit rodat. Actualment les corredores ja es mantenen netes i els pagesos estan obligats a deixar un espai a cada banda sense cultivar per permetre el pas de la màquina que cada cert temps fa aquesta tasca.

- Manteniment i neteja de la zona humida de la pineda litoral al costat de la riera dels Canyars i també potenciar rebaixant el nivell del sol i mantenir les zones humides que hi ha tocant a l’autopista i al costat mateix del pas elevat de la carretera que la creua i que vé des de la rotonda de la variant del Calamot.

- Autopista del Garraf: Augmentar la connectivitat per sota del seu traçat a banda i banda de la riera dels Canyars i de la riera del Calamot. Espai connector de reserva: El tram que hi ha entre les gasolineres de l’autopista i la rotonda de Can Torelló/Jardiland.

- Camí Ral de Barcelona-València: Posar tubs per al pas de la fauna en paral·lel als de l’autopista per complementar els passos de les rieres. Asfalt verd en el tram que va des de la rotonda de Jardiland fins al camí de la Pava en la propera reparació del pis de la calçada.

- Autovia de Castelldefels: En el tram de Gavà limítrofe amb Viladecans, cal fer previsions per millorar la connectivitat des de l’estany de la Murtra fins al mar.

- Avda del Mar: Actualment els passos de les corredores per sota l’Avda. del Mar ja es mantenen nets i s’hauria de fer previsió de l’espai necessari per al seu manteniment per a una futura ampliació. Com a mesura correctora cal instal·lar pantalles sonores i lumíniques per reduir l’impacte en els creuaments amb les corredores. Cal que aquesta Avda. s’elevi el necessari sobre les corredores i els seus marges i que a la vegada que millori la connectivitat biològica també millori l’accés de la màquina amb la que es fa el manteniment.

- Senyalització de circulació de fauna en el connector biològic i de velocitat reduïda en tots els trams que ho requereixin i especialment en aquells trams on es necessari l’asfaltat verd.

- Previsió d’ampliació i protecció de la pineda litoral per la part nord que es correspon amb el creixement natural de la pineda quan es deixen de cultivar les sorres.

- Eliminació per mètodes mecànics de tots els peus de planta de l’espècie invasora Cortadeira Selloana o plomer de la Pampa de l’enjardinat públic (font principal de reproducció d’aquesta planta que s’estén com una plaga pel delta), substituint-la per la gramínia autòctona amb plomers menys vistosos. Al mateix temps també s’han d’eliminar tots els peus de planta que s’han reproduït a tocar amb la pineda i que amenacen als pins més joves.

...

Per continuar el somni de la connectivitat del Parc Agrari i les llacunes i pinedes del delta del Llobregat amb el Garraf-Ordal i d’aquest amb Collserola, us exposem la concreció d’una idea que parteix de la Plataforma Garraf-Ordal Montbaix-Monpedrós. Aquest exemple de possibilisme connector entre el Garraf-Ordal i Collserola, que contribueix a engrandir aquest somni, es basa en la construcció d’un pas biològic elevat que creui les infraestrutures del Llobregat en els punts on és més fàcil i encara és possible fer-ho. DEFGOL (DEFensa del Garraf-Ordal i la vall baixa del Llobregat) ha plasmat les dues possibles alternatives en els punts diferents del recorregut on és possible travessar les infraestructures del Llobregat.

...

Un demà més just i sostenible és possible!

i

Fundació Trifolium http://www.trifolium.biz/

Contacteu amb nosaltres:

processogava2001@hotmail.com

Tel.: 607 20 60 66

* * * * *

http://societatobertartv.spaces.live.com/

.-TVObert@-.

Programa d’enllaços d’aquesta setmana

SO-153

*

Obrint Pas - 20- Trencar el silenci (2’ 14”)

Nascut en la terra
on tot són flors, llum i amor,
regne de rics, país de vençuts,
la millor terreta del món.
...
Terra de joves sense futur
marginació, repressió;
terra de ràbia i impotència,
d´esperança, independència.
...
Nostra terreta valenciana
ja ofrena glòries a Espanya.
"Tres provincias, una región:
Valencia, Alicante y Castellón"
...
I mentrestant la terra es mor
i ací Espanya no ens apanya.
Cultura morta, poble mort...
ja ho deia el Tío Canya.
...
Trenca el silenci,
fes que s´escolte la teua veu,
ben clara i forta la teua veu.
Fes-te respectar,
fes que s´escolte la nostra resposta,
ben clara i forta la nostra resposa.
...
Trenca amb el silenci!!
Fes-te respectar!!

*

Emilio Calatayud Pérez - Lección Magistral (1 y 2) (9’ 59” y 10’ 57”)

Emilio Calatayud Pérez es un campechano Juez de Menores de Granada. Con un verbo demoledor, este padre de familia da una lección magistral sobre lo que implica tener hijos. No cometas el error de no ver estos vídeos.

*

Falca de ràdio per anunciar la Setmana Global d'Acció contra el Deute i les IFIs a Barcelona

*

Resums i mp3 de la
XVIII Trobada de Barcelona
'Poder polític, poder econòmic i societat civil al món actual'
.

*

Actúa: Ley española de armas (42”)

Comprar un arma es muy fácil en muchas partes del mundo. El Congreso está a punto de debatir la ley sobre comercio de armas. Intermón Oxfam, Amnistía Internacional, Greenpeace e IANSA reclamamos una ley que garantice criterios estrictos para autorizar o denegar la venta de armas desde España

*

Aneu a la TVObert@ prement en el següent enllaç:

http://societatobertartv.spaces.live.com/

*

El l l e n g u a t g e del nostre Univers és

a u d i o v i s u a l

* * *

m.rosa ferran iglesias
miércoles, 17 de octubre de 2007 21:31:30

1. LECCION MAGISTRAL SOBRE LOS HIJOS‏

Un jutge parlant d'educació, si tots ens unissim l'educació seria una mica millor!

Es una mica llarg però val pena escoltarlo es molt coherent!!

Com a mínim per a mi

Subject: LECCION MAGISTRAL SOBRE LOS HIJOS
Date: Tue, 16 Oct 2007 23:01:04 +0200

Estos 2 videos son para tenerlos en cuenta. Es largo, pero vale la pena escuchar lo que dice el Juez de Menores de Granada.

http://es.youtube.com/watch?v=K2GTauJT5Vg
http://es.youtube.com/watch?v=91gDdSSX_jk
--
Salva Durá.

* * * * *

Montserrat Llobet
Enviado: miércoles, 17 de octubre de 2007 14:26:38

2. [respolis.cat] La Setmana de la Campanya (17-24 d'octubre 2007)‏

Benvolgut, benvolguda,

T'envio aquesta carta per si vols donar suport a la Campanya Mundial per a una Profunda Reforma del Sistema d'Institucions Internacionals i animar-te a participar en el projecte: la Setmana de la Campanya, per fer un salt significatiu en el nombre d'adhesions individuals.

Un moment fort de la Campanya

La Campanya Mundial per a una profunda Reforma del Sistema d'Institucions Internacionals és un repte a mig i llarg termini. Aquesta naturalesa fa difícil que es pugui mantenir constantment una tensió alta al voltant de la Campanya i, per tant, de vegades es poden difuminar els esforços. Per això creiem que és interessant donar un moment d'especial intensitat a la Campanya, uns dies concrets en els que totes les persones i les organitzacions involucrades puguem treballar conjuntament en la seva difusió.

Un moment especial de la Campanya

Això ha de permetre:

sentir-nos part de la xarxa de més de 35.000 persones i més de 1.500 organitzacions d'arreu del món que li donen suport,

donar-li una empenta i permetre que la Campanya augmenti significativament el seu suport en forma d'adhesions, i

que la Campanya -els seus objectius- sigui molt més coneguda arreu del món.

La proposta: cada persona recull 5 signatures per a la Campanya

Us proposem que entre el 17 i el 24 d'octubre d'enguany cada persona reculli 5 adhesions individuals a la Campanya.

Per què aquestes dates?

El mes d'octubre és un temps d'activitat generalitzada i això permet que tothom qui vulgui es pugui involucrar en aquest projecte amb facilitat, adaptant-lo a les seves pròpies dinàmiques. Els dies estan triats pel seu significat vinculat a la Campanya:

el 17 d'octubre és el Dia Internacional per a l'Eradicació de la Pobresa, un objectiu que la Campanya (quin objectiu no és un fi en si mateix sinó un mitjà?) sempre ha tingut com a principal prioritat, com a origen, part i conseqüència que és de molts dels problemes que afrontem, i

el 24 d'octubre és el Dia de les Nacions Unides, l'organisme que - enfortit i democratitzat - la Campanya contempla com el centre del futur Sistema d' Institucions Internacionals reformat en profunditat.

Per descomptat, l'eradicació de la pobresa en concret i, en general, fer possible un altre món, passa per un sistema de governabilitat global just i democràtic que posi a les persones al centre dels objectius i de les agendes del desenvolupament.

Un moment compartit

A més, aquesta proposta també ens permet fer sinèrgia amb altres propostes a les quals està vinculada la Campanya.

Per un costat, la Crida Global contra la Pobresa (GCAP) fa la seva mobilització principal d'enguany al voltant del 17 d'octubre i podem contribuir a fer sentir ben fort, com ja hem fet altres vegades: "Per eradicar la pobresa, reformem les institucions internacionals". Per a més informació sobre GCAP, podeu visitar el seu lloc web: www.whiteband.org.

Per altra banda, aquest any 2007 està convocada la Setmana d'Acció Global contra el Deute que tindrà lloc del 14 al 21 d'octubre i amb la que compartim plantejaments cabdals que el nostre projecte també vol contribuir a difondre i estendre. Per a més informació sobre aquesta setmana de mobilització contra el deute, podeu visitar el seu lloc web: www.debtweek.org.

En resum: Per tot això et convidem, doncs, a recollir 5 signatures d'adhesió entre el 17 i el 24 d'octubre i a aportar així la teva insubstituïble col·laboració per fer créixer la Campanya, en sinèrgia amb les altres dinàmiques de mobilització convocades.

Com recollir les signatures?

Pots fer-nos arribar les signatures per tres vies:

a través del web www.reformcampaign.net, fent arribar la crida de la Setmana de la Campanya a més gent a través de correu electrònic i indicant sempre que el lloc per signar és:
http://www.reformcampaign.net/index.php?pg=form_ind&lg=cat

per correu electrònic, retornant les adhesions amb el formulari que trobaràs adjunt (formulari_ind.xls) a info@reformcampaign.net,

per fax o per correu postal, imprimint el formulari adjunt i, un cop ple, enviant-lo al número 93 413 77 77 o a l'adreça: Fòrum Ubuntu, Edifici Nexus II, Jordi Girona 29, 08034 Barcelona.

Esperem que la proposta et sembli interessant.

Una salutació,

Josep Xercavins i Valls

Coordinador del Secretariat de la Campanya Mundial i del Fòrum UBUNTU

* * * * *

Miki
miércoles, 17 de octubre de 2007 8:38:36

3. Discurs de Quim Monzó‏

Val al pena!

Date: Mon, 15 Oct 2007 23:48:45 +0200
Subject: Discurs de Quim Monzó
From: lurdes59@wanadoo.es

Kaixo denoi!!!

Potser ja l'heu sentit, llegit, gaudit i avorrit...

Per si de cas aquí el teniu ben sencer!!!

On egin!

**********************

Senyores i senyors,

Com que de discursos no n’he fet mai (i no sé si en sabria) els explicaré un conte.

El conte va d’un escriptor que sempre parla molt de pressa i que per aquest motiu sovint s’entrebanca. Doncs a aquest escriptor, un dia —l’any que la cultura catalana n’és la convidada— li proposen de fer el discurs inicial de la Fira del Llibre de Frankfurt.

Abans d’acceptar l’encàrrec, l’escriptor en qüestió —català i, per tant, gat escaldat— dubta. Pensa: “I ara ¿què faig? ¿Accepto la invitació? ¿No l’accepto? ¿La declino amb alguna excusa amable? Si l’accepto, ¿què en pensarà la gent? Si no l’accepto, ¿què en pensarà també la gent?”

No sé com van les coses a d’altres països, però els asseguro que al meu la gent té tendència a pensar moltes coses, i a treure moltes conclusions. Si un dia expliques que, quan vas a cal sastre, l’home, mentre et pren les mides, pregunta: “¿Cap a quina banda carrega vostè?”, i tu contestes que carregues cap a la dreta (o que carregues cap a l’esquerra), la gent treu conclusions. Si vas a la fruiteria i demanes pomes treu conclusions. Si demanes taronges també en treu.

Facis una cosa o facis l’altra (carreguis cap a la dreta o cap a l’esquerra, compris pomes o taronges) la gent té un alt nivell de clarividència. La gent és molt perspicaç i sempre dedueix coses, fins i tot ciutats que no són a cap mapa. Si fas un pas endavant, malament per no haver-te quedat quiet. Si et quedes quiet, malament per no haver avançat.

Però passa que l’escriptor en qüestió creu que no ha de demanar perdó a ningú per sentir-se part de la cultura que aquell any han convidat a Frankfurt; de manera que decideix acceptar. És evident que no l’hi proposaran pas —fer el protocol•lari discurs inicial— l’any que la cultura convidada a la Fira de Frankfurt sigui la turca, la vietnamesa o la n’gndunga. Així, doncs, diu que sí, que el farà, i tot seguit s’asseu a una taula, agafa un bolígraf i una llibreta i comença a rumiar què hi ha de dir.

Una mica, se sent perplex. Al llarg dels temps, la bonança de la història no ha estat al costat de la literatura catalana. Les llengües i les literatures no haurien de rebre mai el càstig de les estratègies geopolítiques, però el reben ben fort. Per això el sorprèn que un muntatge com aquest —la Fira de Frankfurt, dedicada a la gran glòria de la indústria editorial— hagi decidit convidar una cultura amb una literatura desestructurada, repartida entre diversos Estats en cap dels quals és llengua realment oficial (encara que n’hi hagi un i mig que ho proclamin; sempre i quan aquesta proclamació no molesti els turistes, els esquiadors de pas o els repartidors de butà).

Per això té dubtes a propòsit de la invitació a Frankfurt. ¿De cop i volta el món s’ha tornat magnànim amb ells, quan n’hi ha tants que els volen perpètuament perifèrics? Recorda, a més, que, en un altre muntatge literari —més nòrdic i bastant més pompós—, ara fa poc més d’un segle (el 1904) el jurat del premi Nobel de literatura va premiar Frederic Mistral. Frederic Mistral no era català. Era occità. Però la referència serveix —no sols perquè alguns catalans i alguns occitans se senten a prop— sinó perquè el premi va molestar tant els puristes de la Nació-Estat (“Soyez propre, parlez français!”) que —mai més a la vida— cap literatura sense Estat ha tornat a tenir un premi Nobel.

A més de la sensació de perplexitat, el personatge del nostre conte té una sensació de justícia. Potser “justícia” no és la paraula exacta. Alguna cosa semblant. Tot i que —com s’ha dit— als catalans els avatars polítics ens han anat d’una manera que no convida a gaire alegries, la literatura catalana és, clarament, una de les pedres fundacionals de la cultura europea. Cap literatura sense Estat d’aquesta Europa (que ara diuen que construïm entre tots), no ha estat ni és tan sòlida, tan dúctil i tan continuada.

¿Ha d’explicar tot això, en el discurs? Potser podria començar dient que la potència inicial que va fer que la literatura catalana tingués lloc preferent a Europa durant l’Edat Mitjana neix de Ramon Llull (Raymundus Lullus, Raimundo Lulio, Raymond Llull, Raymond Lully: com els agradi més). Ramon Llull era filòsof, narrador i poeta. Era mallorquí, d’aquesta Mallorca avui esdevinguda un "bundesland" geriàtricoturístic alemany. Nascut molt abans que els ‘tour operators’, els avions de baix cost i la ‘balearització’ dictessin les normes de vida d’aquelles costes, centennis abans de l’arribada de Boris Becker i de Claudia Schiffer, en ple segle XIII Ramon Llull va estructurar una llengua travada i rigorosa, la mateixa llengua en la que, de manera vibrant i corrompuda, encara parlem i escrivim ara.

Però l’escriptor té altres dubtes. Ja que ha de parlar a Frankfurt, ¿ho hauria d’amanir amb detalls que poguessin interessar els germanoparlants? ¿Hauria d’esmentar l’Arxiduc Lluís Salvador d’Àustria-Toscana, S’Arxiduc? ¿Hauria d’esmentar el senyor Damm i el senyor Moritz, fundadors d’algunes de les marques de cervesa que els catalans encara bevem ara? És evident que, si ho fes, li dirien frívol, i això encara l’impel•leix més a fer-ho. Ja posats, podria esmentar el senyor Otto Zutz, gran oftalmòleg —“diplomat a Espanya i Alemanya”— que ha acabat donant nom a una esplèndida discoteca de Barcelona i que, en vida, graduava la vista de molts barcelonins. D’alguns membres de la família del poeta Carles Riba, per exemple, segons es desprèn del que el seu nét —Pau Riba, també poeta i, a més, cantant— diu al text que acompanya el disc “Dioptria”.

Tampoc no sap si hauria de citar els més grans dels que han configurat el fil literari que ens du fins avui: Bernat Metge, JV Foix, Narcís Oller, Anselm Turmeda, Joan Brossa, Joanot Martorell, Llorenç Villalonga, Jordi de Sant Jordi, Jaume Roig, Josep Carner, Jacint Verdaguer, Isabel de Villena, Josep Maria de Sagarra, Àngel Guimerà, Santiago Rusiñol, Joan Maragall, Eugeni d’Ors, Josep Pla, Joan Sales, Mercè Rodoreda...

¿O potser seria millor no citar-ne cap?

Citar tots aquests escriptors (la majoria desconeguts pel món literari que es belluga per Frankfurt) ¿no farà que els assistents a la cerimònia d’obertura de la Fira del Llibre s’avorreixin de sentir noms que els sonen poc? ¿No farà que mirin el rellotge i pensin: “Quin rotllo, aquest home!”? Per això, doncs, decideix que no dirà cap nom (tot i que, de fet, ja els hagi dit en el mateix procés de descriure els dubtes sobre si els ha de dir o no). A més, segons ha llegit, a la mateixa Fira del Llibre hi haurà instal•lada una exposició que parlarà d’això. Encara que —siguem sincers— ¿quantes de les persones que assisteixin a aquest acte inaugural visitaran després aquesta exposició amb un interès no merament protocol•lari? Siguem sincers i optimistes: ben poques. Tot i que es tracti d’una Fira del Llibre, i els escriptors més desconeguts haurien de ser els que més excitessin la set de lectura de les persones interessades a descobrir meravelles literàries, i no a seguir, simplement, el tam-tam comercial del que toca en cada moment.

Però, com més hi rumia, menys clar veu com hauria de ser el discurs. Ja que molta gent té del món una idea feta a partir de la geometria actual del poder políticocultural, potser podria explicar que, a Europa —esqueixat ja el llatí en llengües vulgars—, el primer tractat de Dret va ser el català “Consolat de Mar”, pel qual es van regir les relacions marítimes al Mediterrani. Potser podria afegir que alguns dels primers tractats europeus de medicina, dietètica, filosofia, cirurgia o gastronomia eren també escrits en llengua catalana.

Però, ¿tantes dades servirien gaire de res? ¿Què han dit altres escriptors en anteriors discursos inaugurals d’aquesta mateixa Fira? -L’escriptor busca aleshores alguns d’aquests discursos i els llegeix. En tots hi ha una gran exaltació de la cultura pròpia, i veu clar que, sempre, a qui no pertany a la cultura exaltada tots aquests discursos li sonen distants, com la remor de l’aigua que va riu avall sense que hi parem atenció.

Són discursos a l’estil d’aquell que, durant la dictadura franquista, va fer a Nova York, a les Nacions Unides, el violoncel•lista Casals. -Va ser un discurs que va emocionar els catalans amb la mateixa intensitat que va deixar indiferents la resta d’habitants del planeta: “I am a Catalan. Today, a province of Spain. But what has been Catalonia?...”:“Sóc català. Catalunya avui és una província d’Espanya, però ¿què ha estat Catalunya? Catalunya ha estat la nació més gran del món. Us explicaré per què. Catalunya va tenir el primer Parlament, molt abans que Anglaterra. Catalunya va tenir les primeres Nacions Unides...”

També veu que altres escriptors que han fet discursos inicials a la Fira del Llibre hi intercalen poemes. Potser ell també ho faci. Podria, per exemple, llegir aquell travallengua que, un dia (en una fenomenal paròdia de discurs militar), va recitar el grandíssim Salvador Dalí, com si fos un poema excels:

“Una polla xica, pica, pellarica, camatorta i becarica

va tenir sis polls xics, pics, pellarics, camatorts i becarics.

Si la polla no hagués sigut xica, pica, pellarica, camatorta i becarica,

els sis polls no haguessin sigut xics, pics, pellarics, camatorts i becarics”.

De fet, si tot discurs és part d’un ritual i, com en tots els rituals, el que importa realment és la forma, el protocol, l’americana, la corbata (o l’absència de corbata), ¿importa gaire què s’hi diu exactament? ¿En una cerimònia religiosa feta en una llengua morta (una missa en llatí, per exemple), importa gaire que part dels fidels no entenguin el text? Encara més: ¿cal dir res en concret? Els polítics són grans malabaristes, i per això els seus discursos són exemplars: plens de paraules-comodins que, amb gran mestria —per quedar com a gent responsable—, apliquen en el moment just encara que, de fet, siguin fum i prou: lletres que formen síl•labes que formen paraules per cobrir l’expedient.

Aquest músic fenomenal que és Carles Santos va gravar fa anys una peça esplèndida que consisteix en una barreja de declaració d’amor i discurs de polític. És un text on les vacuïtats i les promeses han estat substituïdes per una repetició constant de la paraula “Sargantaneta”, adobada amb adjectius exaltats. (“Sargantaneta” —“Sagrantaneta”— és el nom de la seva barca de pesca.) ¿No seria, doncs, un text ple de paraules-comodins, de “sagrantanetes”, el discurs ideal per un acte com el de la inauguració de la Fira del Llibre? Un text tan abstracte i tan buit que, sense canviar cap frase, es pogués utilitzar també per qualsevol altra mena d’acte: literari, esportiu, cinegètic o filatèlic. Que tant servís per presentar un nou llibre de poesia lírica com per inaugurar una línia ferroviària. Un discurs tan ambigu que fos tot ritme —ritme, ritme!—, però que en el fons no digués res: absolutament res.

Tot això és el que l’escriptor que sempre parla molt de pressa, que per aquest motiu de vegades s’entrebanca (i a qui un dia li proposen de fer el discurs inicial de la Fira del Llibre de Frankfurt) dubta si ha de dir o no. Dubta també si —si ho diu— els que l’escolten hi pararan atenció. Dubta també si —si hi paren atenció— entendran què vol dir. Pensa també que, de fet, podria dir qualsevol altra cosa sense que en el fons canviés gaire res si, en tota la resta de detalls, compleix el cerimonial. La particularitat més important del qual cerimonial és, per cert, el temps. I això sí que ho té clar: quan arribi als minuts estipulats, mirarà el rellotge i dirà:

Res més. Moltes gràcies. Bona tarda.

QUIM MONZÓ

* * * * *

Miki
miércoles, 17 de octubre de 2007 4:08:39

4. MANIFIESTO DESALOJO RABART!!!‏

From: ricardbg@gmail.com

To: rabart@googlegroups.com

Subject: MANIFIESTO DESALOJO RABART!!!

Date: Tue, 16 Oct 2007 16:25:14 +0200

MANIFIESTO DE LOS HECHOS!!

PÁSALO A TODOS TUS CONTACTOS!!

-------------------------------------------------------------------

Martes 16 de Octubre, 2007.

Esta mañana ha sido desalojado ilegalmente el CSO Rabart de Castelldefels. (Actualmente está siendo derribado!!)

Durante los 2 años que ha sido ocupado, el Centro Social ha seguido un modelo de autogestión llevado a cabo por los jóvenes del pueblo y sin ningún ánimo de lucro. Se realizaban actividades socioculturales que no tenían cabida en ningún otro lugar de la ciudad, tales como: conciertos, debates, talleres, monólogos y todo tipo acciones solidarias. Actividades que, ni el ayuntamiento con todo su poder adquisitivo, ha logrado realizar nunca con un nivel tan alto de participación ciudadana.

Una vez más los cuerpos de la policía nacional y local de Castelldefels, apoyados por el ayuntamiento, se han saltado todo el proceso legal vulnerando los derechos más fundamentales que amparan a cualquier persona en un procedimiento.

Después de que la letrada se identificara le ha sido mostrada la interlocutoria administrativa que autorizaba a "incasol" (instituto catalán del suelo) a recuperar, que no derribar, la propiedad.

La autorización razonaba que: "A la vista de los informes de la policía local queda acreditado que la ocupación fue esporádica y el centro permanecía abandonado. Que la policía ha intentado notificar a los ocupantes de la casa el inicio del procedimiento administrativo y no han podido" MENTIRA!! Nunca ha constado ninguna notificación y aunque los ocupantes no se encontrasen en el inmueble, la autoridad tiene la OBLIGACIÓN de dejar CONSTANCIA de que han intentado notificarlo.

A partir de los falsos informes de la policía local, la jueza del contencioso administrativo ha autorizado como medida cautelar el desalojo por entender que los ocupantes se habían desentendido (cuando nunca antes fuimos avisados)

Todos los objetos de valor han sido requisados.

Un miembro de la policía nacional de Castelldefels, ha agredido a la abogada del centro y a una chica por intentar acercarse a la puerta del Centro Social Rabart.

En breve se convocará una manifestación y acciones para los próximos días!!

UN DESALOJO... OTRA OKUPACIÓN!!

Fdo. ASAMBLEA DEL CSO RABART.

--
Una finestra de bon temps, bloc de l'Eva i Esteve:

http://unafinestradebontemps.blogspot.com
Notes polítiques des de Castelldefels:

http://estevesebastia.blogspot.com

* * * * *

Infokop
martes, 16 de octubre de 2007 20:30:44

5. [Infokop] Falca de veu Mani 20-oct CSA Can Vies !‏

Assumpte: Falca de veu Mani 20-oct CSA Can Vies !

De: Facturació Coop. Món Verd comunicacio@monverd.net

Data: Tue, Octubre 16, 2007 1:30 pm

Hola a totes de nou, us passo la falca de veu que s'ha fet des del Centre Social Autogestionat Can Vies convocant a la manifestació d'aquest dissabte 20-oct a les 12h. a la Pl. Sants.

És molt divertida, aquells que tingueu accés a ràdios i la pugueu passar, aquells que tingueu accés a webs i la pugueu penjar o simplement reenviar-la a tots els vostres contactes, siusplau feu-ho ;-)

Ens veiem aquest dissabte !

ATUREM LA DEMANDA DE TMB !

CSA CAN VIES ÉS DEL BARRI !

* * * * *

Plataforma Salvem Oliveretes
martes, 16 de octubre de 2007 16:37:06

6. [SALVEM OLIVERETES] goita que macoooo!!!‏

GOITA QUE MOCO!!!

http://www.salvemoliveretes.org/

* * * * *

Bosch Perello, Antoni
martes, 16 de octubre de 2007 15:19:28

7. Arrenquen les setmanes contra la Pobresa i el Deute Extern‏

Arrenquen les setmanes contra la Pobresa i el Deute Extern: mapem, denunciem i fem propostes!

http://www.canalsolidari.org/web/noticies/noticia/?id_noticia=8675

* * * * *

llistaxmg - Comunicació IDHC
martes, 16 de octubre de 2007 14:58:17

8. [XMG] Seminari: EL DRET HUMÀ A L'ACCÉS A L'AIGUA POTABLE I AL SANEJAMENT‏

V Seminari taller de la Carta de Drets Humans Emergents

EL DRET HUMÀ A L'ACCÉS A L'AIGUA POTABLE I AL SANEJAMENT

La Carta de Drets Humans Emergents reconeix el dret humà a l'accés a l'aigua potable i al sanejament quan afirma que tots els éssers humans i els pobles en què s'integren tenen dret a viure en condicions de dignitat. Així mateix, aquest dret compren el dret a la seguretat vital, que suposa el dret de tot ésser humà, per a la seva supervivència a disposar d'aigua potable, d'energia i d'una alimentació bàsica adequada, i a no patir situacions de fam. Tota persona té dret a un subministrament elèctric continu i suficient per satisfer les seves necessitats vitals bàsiques (article 1.1, Títol I : Dret a la democràcia igualitària de la Carta de Drets Humans Emergents)
MÉS INFORMACIÓ

Data: Dimecres, 31 d'octubre del 2007

Horari: de 9.45h a 13.30h i de 15h a 17h

Lloc: c/ de les Tàpies 3. Barcelona

Preu: 6 euros que s'abonaran el mateix 31 abans de l'inici del seminari.

INSCRIPCIÓ
Inscripció fins el 26 d'octubre a dretsemergents@idhc.org

Es lliurarà certificat d'assistència

PROGRAMA
9.45h Benvinguda i presentació del V Seminari de la CDHE

David Bondia director de l’IDHC

10 a 10.30h El repte ètic a la nova cultura de l’aigua: funcions, valors i drets en joc

Pedro Arrojo, professor d’anàlisi econòmic a la Facultat d’Economia de la Universidad de Zaragoza i president de la Fundació per a una Nova Cultura de l’Aigua

10.30 a 11h Marc jurídic del dret d'accés a l'aigua potable i al sanejament

Àlex Peñalver, professor titular habilitat de dret administratiu a la Universitat de Barcelona i membre del Fons de Defensa Ambiental

11 a 11.30h Debat

11.30 a 12h Descans

12 a 12.40h La mercantilització de l’aigua, un procés que no s’atura

Lluís Basteiro, Enginyeria sense Fronteres(ESF)

12.40 a 13.30 Debat

15 a 15.30h Presentació del documental Aigua, un dret i no una mercaderia; Barcelona: 19min. Una producció d’ESF.

En les últimes dècades s’ha accentuat el procés de mercantilització de l’aigua. Actualment en el món, més 1.100 milions de persones no tenen accés a l’aigua i 2.600 milions no tenen accés a un sanejament bàsic.

El documental exposa que les decisions dels poders econòmics i polítics dominants han comportat conseqüències devastadores en els col·lectius invisibilitzats. Les polítiques impulsades pels organismes multilaterals continuen sense garantir l’aigua com element de dignitat per a la vida de les persones i dels pobles. El model de gestió privat lucratiu que han promocionat ha agreujat la manca d’accés a l’aigua de la població mundial. Davant d’aquests fets, els moviments socials han estat els motors en l’elaboració de propostes alternatives per capgirar l’actual situació. La societat civil reclama un veritable model que garanteixi la participació i control social en la gestió pública i respongui a les necessitats de la població.

15.30 a 16.15h La gestió pública amb participació i control social cap al dret humà a l’aigua

Jaume Delclós, Enginyeria sense Fronteres

16.15 a 17h Debat

>>Programa en PDF (http://www.idhc.org/cat/documents/P_Agua.pdf )

* * * * *

llistaxmg - Joan Ribas
martes, 16 de octubre de 2007 14:52:05

9. [XMG] Concert NOMHADAS 20 d´octubre a Santa Coloma‏

La Casa de la Solidaritat i la Pau organitza amb el suport del Departament de Cooperació i Solidaritat de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

CONCERT NOMHADAS

Mas Fonollar, Sant Jeroni,1-3

Santa Coloma de Gramenet

dissabte, 20 d'octubre - 22 hores - Entrada lliure

Preguem maxima difusió

http://casasolidaritat.blogspot.com/
Aquest es el link de nostre blog...entra

Casa de la Solidaritat i la Pau de Santa Coloma de Gramenet

* * * * *

Assembleacs
martes, 16 de octubre de 2007 7:42:03

10. [ACS] Reunió a la Direcció General de Mitjans Audiovisuals (DGMA) de la Generalitat de Catalunya (finals de juliol de 2007)‏

Arran de la carta amb amenaça de tancament immediat de LaTele, des de l'Assemblea per la Comunicació Social (ACS) vam sol·licitar una reunió urgent amb la directora general de la DGMA i, com que va ser a finals d'estiu, vam pensar que molt millor fer arribar els punts claus de la trobada un cop tot tornés a estar en marxa... Us adrecem també el link on podeu trobar la carta de resposta de l'ACS que vam lliurar a la directora general Gemma Domènech:
http://www.okupemlesones.org/carta070727.php (on trobareu més informació de la situació legal)

La reunió va ser el 27 de juliol i el to, malgrat la carta que ens havia arribat, va ser molt conciliador... però això no vol dir que ens hàgim de creure d'entrada tot el que se'ns va dir i prometre, i només asseure'ns a esperar...

Ben al contrari, hauríem d'aprofitar-ho per tal que aquesta tardor, des de l'ACS, poguéssim ser capaces d'estructurar una sèrie d'estratègies a Catalunya (i també en coordinació amb la xarxa
estatal: de fet hi ha una trobada a Bilbao a del 23 al 25 de novembre) per assolir el ple dret a la llibertat d'expressió en qualsevol suport actualment disponible i el reconeixement de la comunicació comunitària i lliure d'una vegada per totes.

Per punts, aquestes són les qüestions que es van tractar a la reunió:

1. Des de la DGMA volen posar ordre al sector de la televisió local i van enviar una carta a tots els que estem emetent sense haver aconseguit una llicència de TDT local, però diuen que només prendran mesures contra aquells operadors que estiguin provocant perjudicis als operadors que sí van obtenir una llicència a través del procés d'adjudicació convocat el 2006.

2. En el cas de LaTele, consideren que no tenim llicència però que tenim dret a emetre d'acord a la LLEI 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, per la qual vam estar lluitant molt el 2004 i 2005 i on vam aconseguir colar, després de molta pressió i feina per a res, el contingut actual dels articles 70 i 71. Aquests articles no ens va deixar gens satisfetes però va ser els mínims que vam poder exigir que entenguessin les diputades i els
diputats de la ponència del Parlament. Per tant, aquest fet fa que es comprometessin, durant la reunió, a no prendre mesures sancionadores contra l'ACS, però no cal oblidar que ens van enviar igualment la carta!!! Diuen que la seva intenció es veure com poden assignar-nos un
espai a les ones hertzianes... De fe, ara hi estan obligats per llei!!!

Podeu confirmar-ho llegint els articles 70 i 71 de l'esmentada llei que trobareu en pdf en el link:
http://www.cac.cat/pfw_files/cma/normativa_sa/Llei_comunicacio_audiovisual_Catalunya.pdf
Per tant, malgrat només vam aconseguir un reconeixement de mínims i molt precari, es tracta d'un articulat que hauríem de tenir tots i totes ben present si vol transformar una mica el sector audiovisual català.de cara a un futur proper i continuem sense plegar-nos a la dicotomia que només hi ha dues titularitats possibles i necessàries: la pública-institucional i la privada-comercial per a les ràdios i les televisions.

3. En aquest punt, és quan va acabar sortint un tema que ja comença a semblar la cançó enfadosa o la història interminable a l'Estat espanyol, quan s'agafen a les excusa de la subsidiarietat i les complexitats de gestió política que suposa l'hora de no assumir de
ple, cada estadi de l'administració, les seves responsabilitats sociopolítiques. Ens referim, al que podríem anomenar també "via de desresponsabilització de les institucions quan no saben com han d'actuar davant d'una situació complexa o no els agrada assumir el paper que realment estan portant a terme": o sigui, a la batalla de competències entre el govern central i els autonòmics.
A la reunió a la DGMA ens van comentar que la Generalitat de Catalunya sol·licitarà a Madrid que assignin freqüències radioelèctriques (de ràdio i TV) pel que estem anomenant el tercer sector audiovisual. A veure si és veritat!!! De fet, en una visita que gent de l'ACS i la
REMC (Red Estatal de Medios Comunitarios) va fer a la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions a principis d'aquesta legislatura... la cosa es presentava força a l'inversa: se'ns va insistir que la futura Llei General de l'Audiovisual (que al final el govern de Zapatero no
s'ha atrevit a presentar a tràmit durant la present legislatura) volia ser favorable al reconeixement dels mitjans comunitaris, lliures i del tercer sector, però que el problema sempre acabava residint en les comunitats autònomes, que no aplicaven bé la legislació perquè s'havien d'enfrontar a massa interessos i poders fàctics... Per tant, haurem de tenir més present aquesta qüestió i buscar fórmules perquè no es puguin anar passant la patata calenta dels uns als altres fins a
l'infinit...
4. Des de la DGMA es comprometen a treballar en la regulació o definició del tercer sector audiovisual, i van convidar l'ACS a participar-hi i "col·laborar amb ells"... Davant d'aquesta oferta,
haurem de parlar, d'aquí al desembre, com podem abordar aquest oferiment, com podem organitzar-nos la feina amb el dia a dia de LaTele i també de cada un dels col·lectius que conformem l'ACS, quins són els màxims i els mínims que exigim aquest cop, etc. D'alguna
manera, ens hauríem de posar al cap que tornem a tenir al davant una darrera oportunitat perquè, d'una vegada per totes i després de 30 anys del que ells anomenen democràcia, aconseguim el reconeixement de la comunicació comunitària!!!

5. Davant de tot això, cal que tinguem clar que la reunió a la DGMA va girar al voltant de bones intencions. De fet, no estan ni segurs de poder trobar una solució a la situació que ells mateixos han contribuït a crear. És a dir, cal que recordem que el Parlament ja tenia publicada la Llei de l'Audiovisual quan, durant el 2006, el govern de la Generalitat (la mateixa DGMA) i el CAC van convocar i adjudicar les llicències de TDT local seguint, sense massa miraments, un Plan Técnico Nacional que ni contemplava el tercer sector audiovisual. Per tant, d'alguna manera podríem dir que així començaven ja per incomplir els articles 70 i 71 de la LLEI 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya.

De fet, a la reunió d'aquest estiu també ens van avisar des de la DGMA que faran els possibles perquè no sigui així, però que hauríem de contemplar la possibilitat de conformar-nos que els mitjans propis dels moviments socials que impulsem des de l'ACS i altres del sector audiovisual de titularitat comunitària es converteixin en productores de continguts que després s'emetrien per les televisions locals públiques (pertanyents a consorcis supramunicipals a mans dels ajuntaments de torn de cada demarcació de TDT). Amb aquestes propostes
cal anar molt en compte perquè resulta que no només no es veuen amb cor de trobar solucions, sinó proposen "xapuces" amb les quals només volen aprofitar-se de la nostra tasca i el nostre esforç per tan sols justificar "el seu servei públic", que cada dia està perdent més legitimitat!!!

Assemblea per la Comunicació Social - www.okupemlesones.org

mitjanspropis@moviments.net

* * * * *

assembleacs - Carme Mayugo
martes, 16 de octubre de 2007 7:41:59

11. [ACS] Convocatòria preestrena TV Solidaritat - 13 setembre 20h30'‏

TV Solidaritat (45') 2007

Projecció i debat posterior.

Es tracta del primer capítol d'un programa periòdic de LaTele (canal 52 de l'UHF) amb la idea d'oferir visions i comprensions diverses sobre el procés bolivarià i endinsar-nos en la tasca de solidaritat de diversos col·lectius de Barcelona. Va adreçat sobretot a persones que ho desconeixen de primera mà i en resten allunyats. L'objectiu és difondre concepcions sobre la solidaritat, i també la realitat veneçolana i d'altres on es treballa per la transformació social, tot animant a desenvolupar-hi un rol de brigadistes.

Els continguts del primer programa són: un diàleg un membre de l'ABC (Daniel Faus) que va anar a conèixer les missions de Barrio Adentro; una entrevista amb Maria Ortiz (Plataforma Defensem Cuba) sobre la política de solidaritat cubana; un vox populi al carrer per conèixer quina informació sobre Veneçuela i els processos polítics a Amèrica Llatina arriba a la gent i així obrir un espai de debat; una entrevista a Josep Maria Hosta (Entrepobles) sobre alguns conceptes clau (imperialisme, capital, embargament, bloqueig, revolució, procés revolucionari, sanitat pública i les diferències entre burgesia i oligarquia); i una peça per recordar el cop d'estat a Veneçuela en base les fotografies de Jorge Recio i material recopilat pels mitjans comunitaris d'allà.

DIA: 13 de setembre

HORA: 2/4 de 9 del vespre.

LLOC: Casa de la Solidaritat C/ Vistalegre 15.

Realització: Carme Mayugo, Daniel Faus i Liliana Valente.

Producció: Assemblea Bolivariana de Catalunya i Assemblea per la Comunicació Social.

L'objectiu de TV Solidaritat és generar un espai comú de treball entre els integrants de totes dues plataformes amb la intenció de facilitar dinàmiques de creació de continguts propis i de producció audiovisual en els moviments socials de Barcelona.

Data d'emissió: A partir d'octubre de 2007 a LaTele.

Pots sintonitzar LaTele al canal 52. Et serà més fàcil amb una antena de les de "banyes", si vius entre Pl. Espanya i la Pl. de les Glòries. Busca després del Canal Plus i abans de Teletaxi. Però no t'acontentis amb veure-la, participa-hi. POSEM-NOS LES BANYES PER A UNA NOVA TELEVISIÓ!

Si vols més informació: http://www.okupemlesones.org/

NOTA: Aquesta primera projecció tindrà un caràcter de preestrena per als integrants de l'Assemblea Bolivariana de Catalunya i l'Assemblea per la Comunicació Social, però restarà oberta a tothom.

* * * * *

Llistaxmg - Cristina González
martes, 16 de octubre de 2007 7:23:41

12. [XMG] Charla‏

Hola a todas y todos! Os adjunto el cartel de una charla que estamos preparando para el próximo sábado 27 de octubre, sobre el tema del pueblo saharauis, histórico y contextualización del conflico hasta el momento actual. Se que empieza un poco pronto, pero la causa lo merece. Además," a trabajito bien hecho Cuscusada para el pecho", a precios solidarios para material documental. para que nadie se quede con hambre. Está pensado para los que sepan algo del tema, para los que no, para los que fueron al desierto y se quedaron enamorados, para los que quieren saber más, para los que quieren aportar algo, para los altos, para los bajos... :) Asi que... Os espero a todos y a todas!!! Es muy fácil llegar, L2 (la lila) parada Pep Ventura. cualquier cosa, me dais un toque

* * * * *

Casal Argenti
martes, 16 de octubre de 2007 4:16:07

13. Col·loqui Immigració i llengua‏

http://www.casalargentino.org/inicio.php?sec=31&not=736

Col•loqui: IMMIGRACIÓ I LLENGUA NACIONAL 20 d'OCTUBRE de 2007
En el marc del Correllengua organitzat per: CAL Sants
Inici: 10.30h Cotxeres de Sants Carretera de sants 79, metro Plaça de Sants.
Assistirà al col•loqui na Saïda Saddouki.
Saïda e

www.casalargentino.org

* * * * *

Miki
lunes, 15 de octubre de 2007 22:39:34

14. FORUM LOCAL. IMPORTANT‏

Hola,
Aquest es el primer d'alguns correus que us enviare, relacionats amb el Forum social catala i el local a castelldefels (que tot just intenta començar a caminar). Per a qui no va venir a la 1ª assemblea: en els propers correus explicarem una mica com va anar l'esmentada reunio (a qui no li interesi, disculpes i si ho diu no rebra mes correus sobre aquets temes). Per a tothom (ara ve el tema IMPORTANT del titol): la propera assemblea es va pensar dur-la a terme aquest cap de setmana vinent. Pero, canvi de proposta: degut a diversos compromissos dels col.lectius als que petanyen alguns i algunes de les participants al Forum local (jornades de pau i solidaritat; setmana de lluita contra el deute extern, paellada solidaria; etc) coincidents aquets dies a cstlldfls i despres de diverses trucades i estudi d'opcions, entre qui us escriu i gent de Solidaritat sense mons i del Rabart (els dos grups que tenen basicament aquests compromissos), la proposta que us fem passa al DISSABTE 27, novament a les 18H, CASA DE LA CULTURA. Aixo pensem que ens pot permetre recolzar les activitats esmentades; tenir una mica mes de temps per donar a coneixer a mes persones i entitats aquesta convocatoria d'assemblea; poder contactar tambe, amb la gent del FSCAT i aconseguir que el 27 ens vinguin a parlar sobre aquesta cita i finalment, perque no, comptar amb mes hores de reflexio sobre que i com volem que sigui el nostre forum local, per aportar propostes el 27. Be, que us sembla?

Us deixare un parell de dies per pair aquest correu i a continuacio els propers explicaran, com us deia, la 1ª trobada local i com van les coses en el Forum gran. Disculpes per la tardança i abraçada forta,

miki

* * * * *

Entrepueblos
lunes, 15 de octubre de 2007 22:12:20

15. Jornades: “VIOLÈNCIES CONTRA LES DONES AL MÒN: DIVERSITAT DE MIRADES I ESTRATÈGIES PER AFRONTAR-LES”‏

JORNADES INTERNACIONALS

“VIOLÈNCIES CONTRA LES DONES AL MÒN: DIVERSITAT DE MIRADES I ESTRATÈGIES PER AFRONTAR-LES”

Barcelona 25, 26 i 27 d’octubre de 2007

Universitat Pompeu Fabra

Rambles 30-32, Barcelona

Aquestes jornades estan organitzades per Entrepobles, ONG de cooperació i solidaritat internacional, amb la col·laboració de les organitzacions feministes, Dones x Dones i Tamaia-Dones contra la violència, que intervenen en la prevenció i denúncia de les violències de gènere.
Estan emmarcades en tres eixos temàtics: Violències contra les dones en situació de conflicte armat (processos de reparació). Violències contra les dones en els àmbits laborals (assetjament sexual i violència de gènere). Violències contra les dones en l’àmbit de la parella.

Els seus objectius són conèixer els plantejaments teòrics i pràctics que promouen les organitzacions de dones entorn a les violències de gènere. Així com les diverses estratègies, que es porten a terme en diferents països del món i també a Catalunya, que contribueixen a les transformacions en les relacions entre homes i dones per avançar en l’equitat de gènere.

Participaran expertes del Perú (Demus), Guatemala (Red de la No Violencia contra las Mujeres, i Actoras de Cambio), Nicaragua (Colectivo de Mujeres 8 de Marzo), El Salvador (Las Mélidas), Marroc (Al Mahron, Assaida Al Horra, i UAF), Israel (Dones de Negre), de Catalunya i de la resta de l’Estat espanyol.

S’ha comptat amb el suport de l’ACCD i de l’Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya, així com de Barcelona Solidària i la Regidoria de Dona i Joventut (Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones) de l’Ajuntament de Barcelona.

Inscripció prèvia a:

epueblos@pangea.org

PROGRAMA
Dijous 25, a l’Aula 208 (Segona planta) de la UPF

18.15 Acte d’inauguració:

Andreu Felip, director de l’Agència Catalana de Cooperació pel Desenvolupament.

Mercè Fernández, adjunta a la Presidència del Institut Català de les Dones.

Daniel Candó, l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona Solidària.

Montse Benito, Entrepobles.

Violències contra les dones al món: diversitat de mirades i estratègies per afrontar-les:

19.00 Xerrada a càrrec de Cristina Garaizabal. Psicòloga feminista

Violències contra les dones en àmbits laborals:

20.00 Assetjament sexual i violència de gènere

Marina Ríos, Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes -Las Mélidas (El Salvador)

Mª Jesús Pinto, Entrepobles.

Carme Clavel, Investigadora (Atlanta-EEUU)

Divendres 26, a l’Auditori de l'UPF

Violències contra les dones en situació de conflicte armat.

18.30 El rol de les dones en els conflictes i en els processos de reparació.

Susana Pascual, Dones x Dones

María Villellas, Escola de Cultura de Pau (UAB)

Arabiya Mansour, Dones de Negre (Israel)

Sara Beatriz Álvarez, Actoras de Cambio (Guatemala)

María Ysabel Cedano, DEMUS (Perú)

Dissabte 27, a l’Auditori de l'UPF

Violències contra les dones en l’àmbit de la parella.

10.00 Converses des d’experiències consolidades.

Lucie Foissin, Tamaia. Dones contra la violència

Zahra Dghoughi, Associació Assaida Al Horra. (Marroc)

Khadija Moussa, Associació Al Mahron. (Marroc)

Giovana Lemus, Red de la No Violencia contra las Mujeres. (Guatemala)

Luz Marina Torrez,Colectivo de Mujeres 8 de Marzo. (Nicaragua)

Marisa Fernández, Associació Catalana de Dones Juristes.

14.00 Clausura de les jornades

Informació i inscripcions:

Entrepobles
epueblos@pangea.org
www.pangea.org/epueblos
Tel. 93 268 33 66

Altres activitats previstes:

Tallers

Del 22 al 24 d’octubre de 2007

Centre Cívic Pati Llimona

C/ Regomir, 3. Barcelona

Els tallers tenen l’objectiu d’oferir un espai de discussió i participació que permeti, a partir de compartir experiències entre les diverses organitzacions, l’inici de l’elaboració d’instruments i d’eines metodològiques per al diagnòstic, planificació i avaluació d’actuacions de cooperació internacional, solidaritat, acompanyament, col·laboració i intercanvi d’experiències al voltant de la violència de gènere. En cada taller hi participan expertes, organitzacions de dones, institucions públiques, sindicats, mitjans de comunicació i ONG.

Dilluns, 22 d'octubre de 2007

Violències contra les dones en situació de conflicte armat.

Coordinació: Demus (Perú) i Dones x Dones.

Aprofundir en la comprensió, subjectiva, cultural i jurídica de la violència sexual en conflictes armats, i com aquesta afecta als projectes de vida de les dones i els seus vincles amb la comunitat. La reparació, des d’un enfocament feminista, intercultural i de drets humans, que incideixi en els processos d’autoconsciència i empoderament de les dones, reconeixent el seu rol.
Dimarts, 23 d'octubre de 2007

Violències contra les dones en els àmbits laborals.

Coordinació: Las Mélidas (El Salvador) i Entrepobles.

Aproximació teòrica i definició de l’assetjament sexual i la violència de gènere en l’àmbit laboral. El seu tractament jurídic en la normativa nacional i internacional. La realitat de la seva existència en els diferents països. Estudis i estadístiques. Formes diferents de reconeixement, detecció i accions per afrontar-les.

Dimecres, 24 d'octubre de 2007

Violències contra les dones en l’àmbit de la parella.

Coordinació: Colectivo de Mujeres 8 de Marzo (Nicaragua) i Tamaia-Dones contra la violència.

Contrastar des de l’experiència ja consolidada, els mites que al llarg del temps han estat presents en les estratègies per afrontar la violència contra les dones en l’àmbit de la parella. Reptes en el treball d’atenció a les dones i en el d’acció social.

Participació: S’adrecen a persones expertes, organitzacions de dones, institucions públiques, sindicats, mitjans de comunicació i ONG. (Places limitades) Per a més informació:

epueblos@pangea.org

Seminari

25 i 26 d’octubre de 2007

Lloc a concretar

Objectius: Contribuir a la reflexió sobre la violència vers les dones, les formes diverses de lluites i actuacions per afrontar-la en diferents latituds del món, vinculant-la amb el desenvolupament i els drets humans.

Participació: Inscripció prèvia. Persones de l’àmbit universitari. Més informació:

epueblos@pangea.org
Inscripció gratuïta Jornades i Seminari

Informació i inscripcions:

ENTREPOBLES
Plaça Ramon Berenguer El Gran 1, 3er 1ª. 08002 Barcelona

epueblos@pangea.org www.pangea.org/epueblos

Tel. 93 268 33 66

Si necessites servei de ludoteca, comunica-ho a l’organització en el moment de la inscripció.

Organitza: Entrepobles

Col·labora: Dones x Dones i Tamaia

Amb el suport de: l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, l’Institut Català de les Dones, Barcelona Solidària i la Regidoria de Dona i Joventut (Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de violencia vers les dones) de l’Ajuntament de Barcelona.

* * * * *

Llistaxmg - Per difondre
lunes, 15 de octubre de 2007 15:45:31

16. [XMG] infos Fòrum Social Català‏

Assemblea general del FSCat (http://www.forumsocialcatala.cat/spip.php?article6 )

La propera assemblea general del Fòrum Social Català serà el dimecres 17 d’octubre a les 19h al c. Rivadeneyra, 6, 3r (Barcelona).

Crida del Fòrum Social Català en pdf (http://www.forumsocialcatala.cat/spip.php?article17 )

A continuació us podeu descarregar la versió en pdf de la Crida del Fòrum Social Català, per tal de fer-ne fotocòpies i difondre àmpliament.

Adhereix-te al FSCat! (http://www.forumsocialcatala.cat/spip.php?article18 )

A continuació us facilitem el procediment per tal que les vostres organitzacions, col.lectius, grups de base... puguin adherir-se al procés del Fòrum Social Català! Participeu a les assemblees, a les comissions de treball, envieu un email adherint-vos i si podeu col.laboreu econòmicament per tal de portar a terme el munt d’activitats que tenim previstes. Més informació en aquesta mateixa notícia.

Crida del Fòrum Social Català (http://www.forumsocialcatala.cat/spip.php?article17 )

El Fòrum Social Mundial, celebrat a Nairobi aquest any ha fet un pas endavant com a procés descentralitzat i, més enllà de la convocatòria de la trobada anual, planteja aquest gener 2008 una setmana global de mobilitzacions arreu del món, que culminarà amb un dia d’acció global el 26 de gener de 2008, coincidint amb el Fòrum Econòmic Mundial de Davos, per mostrar l’existència al món de milers d’experiències de transformació. (Per més informació www.wsf2008.net)

Dubtes més freqüents sobre el Fòrum Social Català (http://www.forumsocialcatala.cat/spip.php?article16 )

Amb aquest document volem aclarir algunes de les preguntes que poden surgir arrel de l’organització del Fòrum Social Català (FSCat). Què és el FSCat? Quins objectius té? Quan es farà? Qui hi pot participar? Quines activitats hi haurà? Què es fa a les comissions de treball? Aquestes i moltes d’altres preguntes s’aborden en aquest document.
Més info a: http://www.forumsocialcatala.cat/

* * * * *

Cat
domingo, 14 de octubre de 2007 22:39:40

17. [Cat14] Ecoviure / Fòrum Social Català‏

temes: Ecoviure, Fòrum Social Català, Barris en lluita, Can Vies, No a la Mat, Jornades contra la tortura, 100 anys de la Solidaridad Obrera, Finances ètiques, Mobilitzacions antimonàrquiques,

ubicacions: Manresa, Barcelona, Ciutat vella, Sants, Bescanó, Medinyà, Canet d'Adri, Sa Pobla, València,Valls, Balaguer, Baix Cinca, Sant Adrià del Besós.

[1. Ecoviure: propostes per una cultura de la sostenibilitat real]

Del 19 al 21 d'octubre, es celebra a Manresa la tradicional fira ecològica d'Ecoviure (http://www.ecoviure.cat/ ).

D'allà volem destacar les activitats paral·leles que es desenvoluparan en el marc del IX Fòrum de la sostenibilitat i amb el lema “Al límit? Propostes per una cultura de la sostenibilitat real”. Allà hi haurà entre d'altres, presentacions i debats sobre economia ecològica; els límits dels recursos naturals del planeta, la banca ètica (http://www.fets.org/ ), el decreixement (http://www.decreixement.net/ ), les alternatives dels moviments socials, la lluita contra les grans superfícies (http://www.supermercadosnogracias.org/ ), com finançar els moviments socials (http://www.silabossasona.net/ ) i la denúncia de l'energia nuclear (http://www.energiasostenible.org/ ). També hi haurà trobades d'Ecoconsum i de la Campanya per les zones lliures de transgènics, així com parades informatives d'entitats.

Més info: Ecoviure.cat (http://www.ecoviure.cat/catala/22.htm )

[2. Novetats del Fòrum Social Català]

El Fòrum Social Català, ha presentat aquesta setmana, nous materials informatius, per divulgar l'aconteixement que es durà a terme descentralitzadament del 19 al 24 de gener, i a Barcelona del 25 al 27 de gener. Aquest material inclou una crida (http://www.forumsocialcatala.cat/spip.php?article17 ); l'obertura d'adhesions (http://www.forumsocialcatala.cat/spip.php?article18 ); i un llistat de dubtes més freqüents (http://www.forumsocialcatala.cat/spip.php?article16 ). Tot està apunt perquè ben aviat s'obri el període d'inscripcions de seminaris i tallers. El proper dimecres 17 d'octubre a Barcelona hi trobem la propera assemblea preparatòria.

Més info: Forumsocialcatala.cat (http://www.forumsocialcatala.cat/ )

[3. dia 20: barris en lluita: jornada de trobada i debat de lluites veïnals]

Als barris de Barcelona (i també a milers d'altres llocs!) plans urbanístics que
responen a interessos ocults són realitzats pels tècnics i aprovats pels polítics per a expulsar als veïns de tota la vida. Amb motiu de l'aniversari del segon desallotjament del parc autogestionat del Forat de la Vergonya i coincidint amb el fi de les obres que han acorralat el barri durant 22 anys, la gent del Forat convoca a d'altres col·lectius veïnals a una jornada per reapropiar-nos d'aquest espai, simbòlic de la lluita veïnal, i tornar a donar-li vida i lluita. Al matí es compartiran experiència i a la tarda hi haurà un debat sobre com establir llaços que no es trenquin fàcilment.
Més info: Barcelona.indymedia.org (
http://http//barcelona.indymedia.org/newswire/display/320741/index.php )

[4. Dissabte 20. Manifestació contra el judici a Can Vies]

Els dies 25 i 26 d'octubre, a petició de l'empresa de transports TMB, està previst el judici a l'Audiència Provincial contra Can Vies, un centre social autogestionat que porta funcionant més de deu anys al barri de Sants. Davant d'això, s'ha convocat una manifestació el dissabte 20 d'octubre a les 12 hores a la Plaça de Sants per demanar l'anul·lació del judici i evitar que Can Vies desaparegui del barri de Sants.

Més info: Barcelona.indymedia.org (http://http//barcelona.indymedia.org/newswire/display/320668/index.php ) i a: canvies.barrisants.org (http://http//canvies.barrisants.org/demanda.htm )

[5. El No a la mat no s'atura]

Continuen les mobilitzacions contra la Mat, el passat diumenge 7, centenars de persones van dibuixar al terra un No a la Mat (http://http//www.elsud.org/index.php?name=News&file=article&sid=1868 ), i cada diumenge es talla la carretera a l'alçada de Medinyà.
El proper diumenge 21 a Canet d'Adri hi ha una pedalada popular (
http://http//www.elsud.org/index.php?name=News&file=article&sid=1868 ):

De dalt a baix, pàgines 3 a 5 de la directa (http://www.setmanaridirecta.info/ ) de la setmana passada, va sobre la Mat, els interessos dels lobbys i estats, darrera del megaprojecte. Destaquem l'article que explica com la solució a les apagades radica en descentralitzar la xarxa de distribució i no en la MAT que es una xarxa de transport.

També ens fem ressò de la Rifa d'Art contra la Mat (http://http//www.artcontralamat.esparra.org/ ), que es pot conèixer a través del web. El sorteig serà el 13 de novembre, i servirà per aconseguir suport econòmic per aquesta lluita a més de divulgar-la de servir com a acte de divulgació.
Més info: Nomat.org (
http://www.nomat.org/ )

[6. 19-20 d'octubre: Jornades contra la tortura]

ACAT (http://http//acat.pangea.org ) compleix 20 anys de lluita contra la tortura i ho fa coincidir amb unes jornades el proper cap de setmana, al Palau de la Virreina de Barcelona. Disortadament, encara molta gent no es conscient que la pràctica de la tortura és una realitat no només a països llunyans sinó també a l'estat espanyol, per això jornades com aquesta per difondre i denunciar la seva existència són imprescindibles.

El darrer número del setmanari directa (http://www.setmanaridirecta.info/ ) hi ha dedicat la pàgina 22. Aquí us podeu baixar el programa en .pdf (http://http//acat.pangea.org )

Més info: Acat.pangea.org (http://acat.pangea.org/ )

[7. 100 anys de La Soli, 100 anys de premsa anarcosindicalista]

En motiu del 100 aniversari de l'històric òrgan de comunicació de la CNT;
la CNT de Catalunya organitza pel proper divendres una taula rodona, amb la participació
de Ferran Aisa, Susanna Tavera i Mateo Rello. D'altra banda aquesta setmana també es comença a fer córrer l’exposició: “Solidaridad Obrera: 100 anys de premsa anarcosindicalista”. Aquesta la mostrarà la CNT-AIT (
http://http//www.cnt.es/soliobrera/ ) del 15 al 31 d'octubre, a la Biblioteca Can Casacuberta de Badalona (http://http//barcelona.indymedia.org/newswire/display/320515/index.php ).
i la CNT de Catalunya (
http://http//www.kaosenlared.net/noticia.php?id_noticia=42879%20CNT%20DE%20Catalunya ) la mostrarà al col·legi de periodistes del 13 de novembre al 14 de desembre
També s'ha editat un monogràfic que es pot baixar en pdf (
http://http//www.soliobrera.org/pdefs/esp.pdf ):
Més info: CNT de Catalunya (
http://http//www.soliobrera.org/pdefs/esp.pdf ) i CNT-AIT (http://http//www.kaosenlared.net/noticia.php?id_noticia=42785 )

[8. Dimarts 16, presentació de l 'Observatori de les finances ètiques]

El proper Dimarts, Fets (http://www.fets.org/ ), Finançament Etic i Solidari, ens convida a la Presentació l'Observatori de les Finances Ètiques i alhora la presentació del primer número dels Papers de l'Observatori de les Finances Ètiques: Diagnòstic sobre l'interès del tercer sector i l'economia social per una banca ètica. Serà a la Casa Golferichs a les 19 h.
Més info: aquí (
http://www.fets.org/ )

[9. A Sa Pobla i a València es vulnera el dret a manifestació contra la monarquia]

Si a Catalunya les concentracions i manifestacions, que es continuen estenent, s'han pogut fer amb normalitat i és la crema de fotos, el que ha provocat la repressió de l'audiència nacional; en altres indrets dels Països Catalans, la situació és encara pitjor per als drets civils. A Sa pobla (http://www.kaosenlared.net/noticia.php?id_noticia=42915 ) la Guàrdia civil va impedir la celebració d'una concentració antimonàrquica. mentre que a València (http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/320017/index.php ) va ser la Policia Nacional, la que va impedir una concentració i reprimí a les persones que circulaven pels laterals del lloc de la convocatòria. D'altra banda finalment a València, per la manifestació Nacional del 9 d'octubre, es van poder cremar fotos monàrquiques, i la informació que ens n'arriba (http://http//www.alertasolidaria.org/index.php?option=com_content&task=view&id=250&Itemid=28 ) es que l'audiència nacional ja ha obert diligències penals, contra els autors.
Més info:
http://noalrei.elsud.org/

[10. Noticies breus]

- El Casal popular la Turba de Valls celebra el seu 10é aniversari (http://noalrei.elsud.org/ )

- Un miler de persones a Balaguer (http://noalrei.elsud.org/ ) per defensar la cultura catalana:

- El Baix Cinca ja te una plataforma en defensa del territori (http://http//www.franjadeponent.cat/default.asp?mod=noticias&sec=open&id=622 ).

- La plantilla de Mercedes de Sant Adrià (Barcelona) convoca 9 dies de vaga contra el trasllat (http://www.kaosenlared.net/noticia.php?id_noticia=42591 )

- Vivenda, Territori i Espai Urbà: un problema amb majúscules. Presentació del num 91 de la revista Viento Sur (http://www.vientosur.info/ )

[11. Webs amb més informacions]

Darrer contrainfos (http://www.sindominio.net/zitzania/pdf/cat/cat485.pdf ), darrer info usurpa (http://http//usurpa.squat.net/usurpa.pdf )

http://http//www.setmanaridirecta.info , http://www.laccent.cat, Http://barcelona.indymedia.org, Http://valencia.indymedia.org, Http://alacant.indymedia.org, Http://laplana.indymedia.org, Http://www.elsud.org, Http://www.suportponent.net, Http://www.nodo50.org/alestrinx, Http://www.pobleviu.cat, Http://www.llibertat.cat, Http://www.lavanc.com, Http://www.araisempre.cat, Http://www.catnord.cat, Http://www.kaosenlared.net, Http://www.liberinfo.net

* * * * *

Fòrum per la memòria PV
Saturday, October 13, 2007 5:36:02 PM

18. LA NACIÓ CATALANA DIU PROU VOLEM TOTS ELS PAPERS PALAU SANT JORDI 21.10.2007

Més informació: Mòbil 625370661 Comissió de la Dignitat

Informació autocars: 665727329

* * * * *

Per difondre
Saturday, October 13, 2007 9:25:31 AM

19. [XMG] Presentació Viento Sur: Vivenda, Territori i Espai Urbà

Vivenda, Territori i Espai Urbà: un problema amb majúscules

Presentació del num 91 de la revista Viento Sur

Intervindran: Jaume Asens (advocat), Gerardo Pisarello (professor de dret constitucional de la UB), i activistes del moviment pel dret a l'habitatge

Dia: Dimarts 16 d'octubre a les 19:00H

Lloc: Espai Icària, Arc de Sant Cristòfol 11-23 (forat de la vergonya),
M L-1 Arc de Triomf

http://www.vientosur.info/
* * * * *

missatgera
Friday, October 12, 2007 8:24:09 PM

20. Barris en lluita: jornada de trobada i debat de lluites veïnals

Sábado, 20 de octubre, en el Forat de la Vergonya.

Jornada para recuperar el espacio público que los políticos han ex-pro-pia-do a los ciudadanos, como tantas otras cosas...para dárselas a sus queridos amigos, los grandes especuladores y blanqueadores de dinero negro criminal (les llaman inversores y a su saqueo y expolio, negocis) de todo el mundo, que llevan años cebándose en nuestra ciudad de Barcelona, así como en las ciudades y pueblos cercanos...
missatgera@
**************************************
From: voz <voz@ravalnet.org>
Date: 12/10/2007 21:15

Barris en lluita

Jornada de trobada i debat de lluites veïnals

Amb motiu de l'aniversari del segon desallotjament del parc autogestionat del Forat de la Vergonya i coincidint amb el final de les obres que han acorralat el barri durant 22 anys, volem convocar a col·lectius veïnals i a totes les persones que planten cara a les polítiques urbanístiques de l'administració i juntament amb ells reapropiar-nos d'aquest espai, simbòlic de la lluita veïnal, i tornar a donar-li vida i lluita a la nostra plaça de barri.

Perquè no volem que el Forat es converteixi en una plaça qualsevol: on la poli està 24 hores al dia vigilant que ningú no sigui incívic?, on no es pot realitzar cap activitat que no suposi un intercanvi econòmic, on l'espontaneïtat brilla per la seva absència i els pocs banquets miren als
quatre vents, on la convivència es un delicte i l'espai públic solament serveix per a ser

observat, fotografiat i vigilat.

Volem que aquest espai públic serveixi per a moltes coses:

per a crear vida comunitària al barri

per a fer una migdiada o prendre la fresca,

per a tocar la terra i plantar un arbre,

per a jugar i fer soroll,

per a trobar-se, organitzar-se i afectar el nostre entorn,

en resum:

per a viure.

Aquest model de ciutat aparador ens afecta a totes/s per moltes bandes. Als barris de Barcelona (i també a milers d'altres llocs!) plans urbanístics que responen a interessos "ocults" són realitzats pels tècnics i aprovats pels polítics per a expulsar als veïns de tota la vida.

Us convidem a participar en aquesta "jornada de trobada i debat de lluites veïnals", proposta per al dissabte 20 d'octubre al Forat de la Vergonya.

Volem dedicar el matí a exposar i compartir el material i l'experiència de cada barri: pancartes escrits, denúncies, al·legacions, contenciosos, manifestacions, accions, documentals etc.

Al migdia menjarem una rica paella.

I a la tarda haurà un debat on podem parlar de: que va ser la Plataforma Veïnal Contra l'Especulació, com funcionava i perquè va parar de funcionar; com organitzar-nos per a mantenir llaços que no es trenquin fàcilment; buscar respostes noves a les tàctiques de l'ajuntament i formes de transmetre les nostres experiències perquè siguin útils a altre gent i barris amenaçats amb el mateix fenomen.

Ens veiem el dissabte 20 d'octubre a partir de les 11h al Forat de la Vergonya

mail: elforatdelavergonya@yahoo.es

* * * * *

LOSTER
Friday, October 12, 2007 10:55:13 AM

21. LA GENT DEL TERRITORI S'HO MEREIX

En aquests moments, a la nostra estimada comarca de l’Alt Empordà, tenim una amenaça col·lectiva greu : la possible supressió de l’actual Estació del Tren convencional del centre de Figueres, amb el que suposaria de cop mortal contra la línia del tren convencional de Girona a Portbou; però, alhora, una gran oportunitat per blindar aquest tren i , a la vegada per millorar i modernitzar la nostra contrada : l’Eurodistricte.

L'eurodistricte: la unió entre les comarques gironines i la Catalunya Nord ( el Departament dels Pirineus Oriental en el llenguatge administratiu francès ) ha de significar una alenada d’aire fresc que impulsi diferents projectes, socials i culturals, per tal de vertebrar un esplèndid territori format - enllaçat pels punts geogràfics de Girona, Figueres i Perpinyà - que es complementarien a través d’una visió global de naturalesa europeïtzant . Doncs bé , la força motriu d’aquest eurodistricte ha de ser, sense cap mena de dubtes, l’articulació d’un tren convencional, eminentment social, el tren de Girona a Perpinyà per la costa, que relligui el territori i jugui una funció de promoció econòmica de la zona.

L’eurodistricte és una oportunitat d’or per avançar cap a una catalanitat constructiva i eficaç . Doncs bé, un dels trets essencials d’aquest potent eurodistricte ha de ser – hauria de ser - la millora de les comunicacions ( interconnexions ) ferroviàries entre una banda i altra dels Pirineus. L’articulació d’un vigorós eurodistricte ferroviari - que es tradueixi en una millora bàsica de la mobilitat transfronterera – implica la coexistència, la combinació, la complementarietat - d’un “ gran tren” : el TAV, com a mitjà de comunicació de llarga distància, juntament amb la dignificació del tren convencional; dels , anomenats , actuals trens regionals . Justament, el tren d’ús diari cal transformar-lo, amb molta voluntat política, en el tren interfronterer per excel·lència : el tren de Girona a Perpinyà per la costa que soldi el territori, tot donant un servei de mobilitat social, turística i cultural de debò. Lògicament, perquè aquest eurodistricte específic pugui tirar endavant Figueres ha de jugar un paper de “peça clau”, tot mantenint la seva estació en, l’actual, enclavament cèntric i estratègic .

Cal tenir molt present que si en l’àmbit general de Catalunya ja es pateix una important crisi del transport i mobilitat, a causa de la preponderància del vehicle privat - que és incapaç de garantir la mobilitat sense una elevada congestió, amb un impacte ambiental baix i uns preus raonable - en àmbit més concret de la nostra comarca la situació és gairebé desesperada . L’alternativa més racional al cotxe privat, el tren convencional, pateix discriminacions , menyspreus i bufetades per totes bandes .Tota aquesta situació, aplicant importants dosis de sentit comú, ens porta a considerar que la gran amenaça - no només per a la mobilitat de milers de ciutadans empordanesos - sinó també en relació amb la degradació de la justícia social i, en conseqüència, amb l’augment de les exclusions socials és l’anunci de supressió de l’actual estació del tren convencional de Figueres, allunyant-la de la majoria de la població de la comarca. Aquesta és, avui en dia, l’autèntica intimidació que penja per damunt de tots els altempordanesos ; per la qual cosa, les autoritats polítiques de la zona haurien de començar a parlar clar i a lluitar de debò contra la incertesa i la mortificació de molta gent que, ho pot passar molt malament - socialment i laboralment - si es treu l’estació del centre de Figueres.

Per altra banda, tot això no implica que no pugui arribar, amb normalitat i seguretat, el TAV, que no s’estigui d’acord que aquest “gran tren” pot ser positiu pel desenvolupament del nostre territori. Ara bé , el que no és acceptable, no és de rebut, és voler fer arribar, en una data concreta peti qui peti, el gran tren, això signifiqui la marginació del tren convencional i, en conseqüència , més injustícies socials, col·lapses de les carreteres i horrorosos accidents de trànsit. De fet, si no és manté l’Estació al centre de Figueres i no es dignifica la línia del tren convencional Girona-Portbou , amb interconnexions dignes amb Perpinyà ( el tren social i natural de l’Eurodistricte) tots ho passarem molt malament : la regressió social a la nostra contrada serà espectacular .

En definitiva, és urgent defensar, entre tots, aquest eurodistricte natural i ferroviari. Cal convèncer el conjunt de la població altempordanesa perquè siguin la punta de llança d’aquest eurodistricte . Cal també implicar el màxim d’autoritats polítiques, institucions econòmiques i culturals, com també les més variades personalitats perquè impulsin i ajudin a consolidar el tren convencional en la zona. No és cap caprici: és, a hores d’ara, la màxima necessitat social de zona. Ha arribat el moment de posar-se a treballar, unint esforços per actuar conjuntament: amb una potent voluntat política i amb la màxima eficàcia possible. La gent del territori s’ho mereix .

JOSEP M. LOSTE i ROMERO

ARTICULISTA DE PREMSA

MEMBRE DE LA PLATAFORMA DEFENSEM EL TREN DE L'EMPORDÀ

* * * * *

Manuel Franquesa
Thursday, October 11, 2007 6:54:11 PM

22. LA VERITAT PIDE PERDÓN AL BURRO CATALÁN : Rectificar es de sabios, jua, jua, jua

Estimado burro catalán

Ayer por la noche, cuando Endesa en Castelldefels nos dejó sin suministro eléctrico durante más de una hora a causa de "quatre gotes", perdimos momentáneamente el Seny al comparar a Joan Clos con un "burro catalán".

¡Se perfectamente cuánto duelen estas comparaciones!

Hace años pasé un domingo con una familia de burros catalanes y sus sirvientes, un suizo y un belga (inmortalizamos tan hermoso día en http://www.amics21.com/laveritat/26.html ).

A raíz de un enfado familiar, el padre de los burros catalanes le dijo a su chaval, que a pesar de ser burro estaba en la edad del pavo: "eres más tonto que un Clos".

Jamás olvidaré los enormes lagrimones que salieron de los ojos del joven burro, y que lentamente bajaban por su larga cara hasta crear un charco de tal envergadura, que llegué a casa con los zapatos mojados.

¡Te pido humildemente perdón por haberte ofendido de este modo!

Recibe un fuerte abrazo de tu amigo que te admira

Manel

PS. Por cierto, ¿tienes algún contacto con Zapatero, que desde que nombró al Clos Minister de Pendejadas de Espanya parece que ha perdido la razón y/o el talante? Si no fuera porque no lleva barba, lo confundiría con el Rajoy, un burro (perdón) espanyol de gran envergadura...

* * * * *

kasalprat
Thursday, October 11, 2007 5:47:28 PM

23. [Infokop] MONITORS DE LLEURE - oferta de treball

Assumpte: MONITORS DE LLEURE
De: "Cabirol Serveis Educatius"
Data: Mon, Octubre 8, 2007 11:26 am
A: kasalprat

A l’atenció del responsable de personal;

Sóm Cabirol Serveis Educatius S.L. i treballem en l’àmbit del lleure en difrerents zones del Barcelonés i entre elles a El Prat de Llobregat. Donat que l’activitat que realitzeu es dirigeix també a aquest sector ens dirigim a la vostra entitat amb l’intenció d’oferir-vos diferents ofertes de feina en relació al món del monitoratge.

Si coneixeu alguna persona interesada en treballar amb infància durant l’estona de menjador a escoles del Barcelonés podeu contactar amb nosaltres a cabirol_monitoratge@yahoo.es o al número 615 109 698.

Us agraïm per endavant la vostra col.laboració.

Ben cordialment,

David Motoso Hernández

Coordinador pedagògic de Cabirol Serveis Educatius S.L.

* * * * *

Manuel Franquesa

Thursday, October 11, 2007 4:30:27 PM

24. LA VERITAT DE LAS FES DE ERRATA: Eco de una lectora

From: MISSATGERA

To: LA VERITAT

Sent: Thursday, October 11, 2007 3:45 PM

Subject: Re: LA VERITAT DE LAS FES DE ERRATA: Respetos a San Erasmo de Rotterdam

Estimat Manel,

És molt bona la descripció que has fet, amb només dos qualificatius, del srrrr. Clos: Burro Catalán et Minister de Pendejadas de Espanya:

salut a dojo!

2007/10/11, Manuel Franquesa wrote:

Hola todas y todas

En nuestra última veritat (como una casa), por culpa de la luz de la vela, pusimos:

"Y tienen de su lado a Joan Clos, un necio anestesista y anestesiado del calibre de San Erasmo de Rotterdam..."

Deberíamos haber dicho:

"Y tienen de su lado a Joan Clos, un necio anestesista y anestesiado digno de ser citado en el "Elogio de la Locura" (pueden leerlo gratis en http://www.amics21.com/laveritat/Elogiolocurabachiller.htm ), de San Erasmo de Rotterdam".

Sólo para que las cosas sigan siendon ovales, aunque Endesa nos deje sin luz una (1) hora cobrando lo mismo...

Salud&Humor (si a estas alturas cabe) (n)os deseo

Manel

PS. Dejamos colgadas aquí las fermosas fotos del Burro Catalán et Minister de Pendejadas de Espanya:

* * * * *

per-difondre
Thursday, October 11, 2007 3:27:39 PM

25. [XMG] RECORDA! del 14 al 20 d'Octubre Setmana Global d'Acció contra el Deute i les IFIs a Barcelona

Setmana Global d'Acció contra el Deute i les IFIs a Barcelona

Del 14 al 21 d’octubre de 2007

“¿QUI DEU A QUI?”

El problema del deute no ha acabat i, malgrat totes les promeses fetes per governs del Nord i Institucions Internacionals, continua exacerbant la pobresa i violant els drets humans del pobles d’Àfrica, Amèrica Llatina, el Carib, Àsia i el Pacífic. És immoral i abusiu que el món ric continuï exigint al Sud milers de milions de dòlars anuals en concepte de pagament de “deutes” sorgits de les injustes relacions econòmiques que empobreixen al Sud i enriqueixen al Nord.

Davant aquesta realitat, en l’últim Fòrum Social Mundial (gener 2007, Nairobi, Kenia) es va convocar una Setmana d’Acció Global contra el Deute i les IFI’s del 14 al 21 d’octubre. L’objectiu és denunciar als governs, a la banca internacional, a les corporacions transnacionals i a les organitzacions multilaterals com el FMI, el Banc Mundial i la OMC pel saqueig i la il·legitimitat del deute extern, així com plantejar iniciatives alternatives com la realització d’Auditories Integrals del Deute, el reconeixement i l’anul·lació de tots els deutes il·legítims, i el reconeixement i restitució dels deutes històrics, socials i ecològics dels que en som deutors als països rics.

Us convidem a participar en aquesta convocatòria global a través de les activitats i accions organitzades a casa nostra:

DIUMENGE 14/10 - 16 a 18 h – “Joc de l’oca” sobre el Deute Ecològic, els impactes de les indústries extractives i el model energètic actual” - Can Masdeu (Canyelles).

Cicle de Conferències sobre deute ecològic, deute social i deute financer:

DIMECRES 17/10 –19 A 21H - Conferència “Negoci, consum i deute ecològic” amb Miquel Ortega (ODG), Marc Gavaldà (Repsolmata), Giorgio Mosangini (”Entesa pel decreixement”), “Plataforma Refinería No” de Badajoz, EDPAC, “Plataforma Transgenics Fora” i Campanya “Grans cadenes de distribució: No gràcies”- Aula Magna UB, Pl. Universitat

DIJOUS 18/10 – 19H A 21H - Conferencia "Qui envaeix a qui? Deutes socials, migracions i gènere" amb Judith Muñoz (FCONGD), Eduardo Romero (Cambalache), Amadou Bocar Sam (Senegal), Adama Bojang (mediadora intercultural, Gambia) i Mariel Araya (Associació de Dones Immigrades YEMANJÀ i Xarxa de dones immigrades de Catalunya) - Aula Magna UB, Pl. Universitat

DIVENDRES 19/10 – 19h a 21h – Conferència “Deute Extern: la gran estafa de la nostra època” amb Enric Duran (“Entesa pel decreixement”), Daniel Gómez (ODG), Marta Garrich (UBUNTU), Tica Font (Justicia i pau) i Juan García (ATTAC) - Aula Magna UB, Pl. Universitat.

DIJOUS 18 I DIVENDRES 19/10 – 12 a 14 i 19 a 21 h – Curs “El futur global: especulació i crisis del capitalisme imperial”, en memòria de Jose María Vidal Villa - Fac. CC. Econòmiques (UB), Av. Diagonal 690.

DISSABTE 20/10

– 11 a 14 h – Titelles, jocs i tallers per a nens/es, joves i adults/es (EDPAC) - Pl. Joan Coromines

– 11 a 13 h – CineFòrum i exposicions sobre deutes ecològics, socials i financers - Auditori del MACBA - Pl. Joan Coromines

– 13 a 14.30 – "Els Acords de Lliure Comerç a la UE i els seus impactes a l'Àfrica i a Amèrica Llatina" amb representants d'organitzacions africanes i de comunitats indígenes andines - Auditori del MACBA - Pl. Joan Coromines

– 16.30 a 18 h - Marxa CaçaDeutes (vine en bici, patins, a peu o en xanques) - Pl.dels Àngels > Pl. Universitat > Pl. Cataluña > Rambles> Pl. dels Àngels

– 18.30 a 20.30 h – Taula Rodona “Qui deu a qui?” amb Arcadi Oliveres (Justícia i Pau), Ivonne Yánez (Oilwatch, Colòmbia) i Blanca Chancoso (CONAIE, Equador) - Auditori FAD, Pl. Àngels

– 20.30 a 22.30 h - Concert amb Guataka (veus i percusió) i Arangu (tròpic funk; mestissatge) - Pl. dels Àngels.

S’han convocat també activitats a Castelldefels, Gavà, Manresa, Sabadell i Tarragona.

ÚLTIMA HORA: Nota de premsa "¿Quién debe a Quién?" - Madrid "La alcaldía de Madrid impide la movilización contra la Deuda Externa" http://www.quiendebeaquien.org/spip.php?article609

Convidem tots els ciutadans i ciutadanes que ho desitgin a participar d’aquest moviment mundial que pretén donar al tema del Deute Extern la transcendència social que mereix per impagable, immoral, injust i il·legítim.

CARTELL: http://www.quiendebeaquien.org/IMG/pdf_setmanadeute-cartell.pdf

TRÍPTIC: http://www.quiendebeaquien.org/IMG/pdf_setmanadeute-triptic.pdf

Falca de ràdio per anunciar la Setmana: http://www.quiendebeaquien.org/IMG/mp3/DEUDA_CAT.mp3

Cuña de radio para anunciar la Semana: http://www.quiendebeaquien.org/IMG/mp3/DEUDA_CAST.mp3

Comissió de la Setmana d’Acció Global contra el Deute Extern i les IFIs Barcelona
premsa-setmanadeute@moviments.net
www.quideuaqui.org
www.debtweek.org

Organitzen, recolzen i participen:

Agermanagement Sense Fronteres, Attac, Campanya BBVA sense armes, Campanya La Irresponsabilitat Social d’Unión Penosa, Campanya No et mengis el món, Campanya Qui deu a Qui?, Campanya Repsol Mata, Casal Cuba, CEA - Centre d'estudis africans, Centre Flors Sirera (Manresa), Col.lectiu d'Estudis sobre Cooperació i Desenvolupament, Consell Nacional de Joventut de Catalunya, Coord. ONG Gironines, Coord. ONG Lleida, Edpac – Educació per a l’Acció Crítica, Entesa pel Decreixement , Entrepobles, FCONGD – Federació Catalana d’ONGs per al Desenvolupament, FEECAT – Federació d’Associacions d’Emigrants Equatorians, Fundació Món 3, Intered , Intermon Oxfam, Justícia i Pau, Mans Unides, Marxa Mundial Dones, , Nord Sud, Observatori DESC, Observatori del Deute en la Globalització - ODG, Periódico MundoHispano, REDS, Setem, Solidaritat Sense Mons, Solidaritat UB, Taller VIU, Transformas , VOLS Voluntariat Solidari.

* * * * *

Casa de Nicaragua Baix LlobSud
Thursday, October 11, 2007 2:32:56 PM

26. [XMG] DIUMENGE 21 OCTUBRE -- TEATRE AMB LES DONES DEL COLECTIVO DE MUJERES DE NICARAGUA

DIUMENGE 21 D’OCTUBRE

DE 12.00 A 18.00

TEATRE AMB LES DONES DEL COLECTIVO DE MUJERES DE MATAGALPA - NICARAGUA

LLOC I.E.S.MIQUEL DE TARRADELL

C/DELS’ANGELS, 1 (cantonada c/Carme) -BARCELONA

ORGANIZA: CASA NICARAGUA

RETRUCO

RAICES SOLIDARIAS

Us volem fer saber que estaràn entre nosaltres durant el mes d’octubre les companyes del Colectivo de Mujeres de Matagalpa. Les amigues a les que Raíces Solidarias dóna suport a través del Rincón de los Sueños.Web: http://www.cmm.matagalpaorg.net)

Quatre de les nostres companyes del col.lectiu en gira per Europa en la que ens volen explicar a través dels seus muntatges teatrals particulars i imaginatius quina és la situació de Nicaragua. A través dels seus diàlegs o monòlegs ens aproparan a la situació d’aquest pais, a cóm estàn les dones, a quins somnis tenen els nens, a què és el que podem fer per a donar suport a tots i totes les que continuen lluitant des d’aquest pais tan petit i tan pobre que en pocs anys ha retrocedit passes de gegant en la salut i l’educació.

El dia 21 d’octubre les hem convidat perquè estiguin tot el dia amb nosaltres. Compartirem la seva música, les seves paraules i durant tota la jornada us oferirem diferents especialitats culinàries, begudes, ron i també articles d’artesania.

Us esperem doncs i us animen a venir amb amics, familiars. Engresqueu als qui teniu al voltant a passar un diumenge a Centreamèrica. Serà una autèntica excursió que la farem al costat de les nostres amigues i des d’un cèntric local al cor de Barcelona. ¡Us hi esperem a tots i totes! Si us plau, feu-ho córrer. Si teniu e-mail, ens el feu arribar el més aviat possible.

DIUMENGE 21 D’OCTUBRE

DE 12.00 A 18.00

I.E.S.MIQUEL DE TARRADELL

C/DELS’ANGELS, 1 (cantonada c/Carme)

BARCELONA

* * * * *

Fundació per la Pau
Thursday, October 11, 2007 9:57:03 AM

27. [El Correu per la Pau] 2n Concurs d'Animacions per la Pau - Fes clic per una llei d'armes transparent

Si no llegiu bé aquest correu aneu a: http://www.fundacioperlapau.org/publicacions/correu_pau/11octubre2007.htm

El Correu per la Pau

2n Concurs d'animacions per la pau

La Fundació per la Pau convoca la segona edició d'aquest concurs que té per objectiu el foment de la cultura de pau. Enguany el tema dels treballs a presentar és: 'Sense armes, un món més segur'. Consulteu la web, on trobareu les bases, els premis i un munt d'animacions fresques per a inspirar-vos.

Més informació http://www.fundacioperlapau.org/interior_actualitat.php?ID=176 | Web del concurs http://www.fundacioperlapau.org/concurs/

Fes clic per una Llei d'Armes transparent

La Llei espanyola pel control del Comerç d'Armes s'ha de votar properament al Congrés dels Diputats. En aquests moments, el projecte no obliga el govern a donar detalls sobre les armes concretes que exporta. Suma't a la nostra acció i fes clic per una Llei més transparent.

Fes clic http://www.fundacioperlapau.org/interior_actualitat.php?ID=175 | Informe 'Una ley con agujeros' http://www.fundacioperlapau.org/arxiu_documental/arxiu_document.php?ID=56

Els milions perduts d'Àfrica

Els conflictes armats a Àfrica han costat al continent prop de 300.000 milions de dòlars en els darrers 15 anys. Aquesta quantitat equival als diners que ha rebut en ajuda internacional en el mateix període. Aquestes dades es desprenen de l'informe que presenten avui Intermón Oxfam (Oxfam Internacional), la Fundació per la Pau (IANSA) i Saferworld.

Més informació http://www.fundacioperlapau.org/interior_actualitat.php?ID=177 | Informe en pdf (400 Kb) http://www.fundacioperlapau.org/arxiu_documental/documents/111007_losmillonesperdidosdeafrica.pdf

Resums i mp3 de la XVIII Trobada de Barcelona

'Poder polític, poder econòmic i societat civil al món actual'. Amb aquest títol, la Fundació per la Pau i Justícia i Pau van organtizar la divuitena edició de la Trobada de Barcelona.

Ja podeu consultar i escoltar les conferències en pdf i mp3 de la participació de Josep Ramoneda, Carlos Taibo, Dolors Folch, Luís de Sebastián, Bichara Khader, Roberto Savio i Rafael Díaz-Salazar.

Resums en pdf i àudios en mp3 http://www.fundacioperlapau.org/plana.php?ID=118 | Més informació de la Trobada http://www.fundacioperlapau.org/interior_actualitat.php?ID=168

Agenda

Properes itineràncies de l'exposició 'La violència que acceptem'

http://www.fundacioperlapau.org/agenda/agenda_expo.php

Properes conferències de membres de la Fundació per la Pau

http://www.fundacioperlapau.org/agenda/agenda_confes.php

Formació per la pau: cursos http://www.fundacioperlapau.org/formacio/

Cine per la pau a Birmània http://www.fundacioperlapau.org/agenda/interior_agenda.php?ID=328

Amb les pel·lícules 'Esta es mi vida' i 'Más Allá de Rangún', 'A la sombra de las pagodas' i 'la otra Birmania'

12 i 13 d'octubre de 2007

Cinema - Barcelona

El tractament de la prevenció de la violència en l'àmbit educatiu

http://www.fundacioperlapau.org/agenda/interior_agenda.php?ID=330
Dimarts, 16 d'octubre de 2007

Jornada - Barcelona

On són i cap a on s'haurien de reformar les institucions internacionals?

http://www.fundacioperlapau.org/agenda/interior_agenda.php?ID=325
Una perspectiva catalana sobre la política internacional

Divendres, 19 d'octubre de 2007

Acte públic - Barcelona

Cooperació internacional i conflictes . Riscos, reptes i oportunitats per les ONGs

http://www.fundacioperlapau.org/agenda/interior_agenda.php?ID=323

Jornades de reflexió i intercanvi del SCI

19 i 20 d'octubre de 2007

Jornades - Barcelona

Jornades contra la tortura http://www.fundacioperlapau.org/agenda/interior_agenda.php?ID=321

En la celebració dels 20 anys de l'ACAT

19 i 20 d'octubre de 2007

Jornades - Barcelona

Violències contra les dones al món: http://www.fundacioperlapau.org/agenda/interior_agenda.php?ID=324

diversitat de mirades i estratègies per afrontar-les

Del 22 al 24 d'octubre de 2007

Tallers, jornades i seminari - Barcelona

Desarmar la història http://www.fundacioperlapau.org/agenda/interior_agenda.php?ID=329

Sopar hora europea

Dijous, 25 d'octubre de 2007

Sopar conferència - Barcelona

Per una banca desarmada

http://www.fundacioperlapau.org/agenda/interior_agenda.php?ID=326
Jornades per al debat

24 i 25 d'octubre de 2007

Jornades - Barcelona

Afganistán como un espacio vacío. El perfecto estado neocolonial del siglo XXI

http://www.fundacioperlapau.org/agenda/interior_agenda.php?ID=327
Amb la presència de l'autor, Marc W. Herold.

Divendres, 26 d'octubre de 2007

Presentació de llibre - Barcelona

Pensadors per la pau, pensaments per fer la pau

http://www.fundacioperlapau.org/agenda/interior_agenda.php?ID=319
Amb Dolors Bramon i Rafael Grasa Dimecres, 14 de novembre de 2007

Jornada - Reus

www.fundacioperlapau.org

*

L..e.i.n.a per trobar la solució adequada a cadascun dels problemes humans

é.s..l.a..v.e.s.s.a.n.t..h.u.m.a.n.i.s.t.a..d.e.l..d.i.s.s.e.n.y

*

Per la cultura!

* * *

Actuem en directe...

* * * * *

aturem la corrupció!

_ ___ ___ ___ ___ ___ __

S...O...C...I...E...T...A...T....* ...O...B...E...R...T...A....* ...1...5...3

Tingueu en compte la vostra responsabilitat ambiental abans d'imprimir aquest bloc si us plau.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

Subscriure's a Comentaris del missatge [Atom]<< Pàgina d'inici