Societat Oberta

dijous, de novembre 02, 2006

SOCIETAT * OBERTA * 103

Terres baixes del Llobregat, dijous 2 de novembre de 2006 > > > > > > > > > > > > > > >

S e t m a n a r i dimpulsos i moviments socials .

*

El l l e n g u a t g e del nostre Univers és

a u d i o v i s u a l

* * * * *

Índex

* * * * *

01/11/06

1. ALARMA FERROVIÀRIA

2. Ecotècnia afirma que no té res a veure amb la mort del voltor

3. Les mares i les altres curadores: carta publicada

4. Port Aventura vol convertir Salou en la Florida del Mediterrani

31/10/06

5. Anàlisi sobre les causes de l´especulació immobiliària que patim

6. Jaia eta Antifaxismoa, Zorrotza Gaztetxea

7. Manifestació 3 desembre..Campanya Contra el Quart Cinturó

8. CURS D'INICIACIÓ AL TEATRE DE L'OPRIMIT

9. 2ON. Curs de formació de dinamitzadors d'oci alternatiu

10. **Recomanació de vot**

11. Ocupación del Consulado General de México en Barcelona en la Jornada Internacional de apoyo a la resistencia del pueblo oaxaqueño ante la represión del estado mexicano

12. La Caixa presiona a Youtube para censurar video sobre la oficina Municipal antimobing de Barcelona

30/10/06

13. ANIMALS AL PARLAMENT!!!!

14. L’URBANISME I LA CREDIBILITAT DE LA DEMOCRÀCIA

15. Només dos partits polítics signen el Projecte del Camí Verd del Vallès

16. LA VERITAT DE LA VÍSPERA DE TODOS LOS SANTOS DIFUNTOS

17. XERRADA SOBRE DURRUTI

18. Signa per revocar els polítics que no compleixen

19. [El Correu per la Pau] 30 d'octubre de 2006

29/10/06

20. LA VERITAT: Alabanza a AENA Nº 666/001

21. LA VERITAT DEL DÍA DE LOS DIFUNTOS

22. THE ESCATOLOGIG VERITAT

28/10/06

23. Campanya contra les Línies d'Alta Tensió de la Terra Alta

24. Carta oberta de la Plataforma per a la Defensa de la Terra Alta als Alcaldes de la comarca: QUÈ PASSE A LA TERRA ALTA?

27/10/06

25. Presentació del llibre: Les nostres muntanyes

28. XERRADA CAFÉ DIRECTO ECUADOR I RESISTENCIA ANTI-MINERA A INTAG (Equador)

29. Matanza de buitres en Aragon – foto

30. La central eòlica de Vilalba dels Arcs mata el primer voltor a la Terra Alta

31. ATENTADO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN: COMUNICADO DEL PARTIDO ANTITAURINO-PACMA

26/10/06

32. ONG WWF: Cuba, el único país del mundo con desarrollo sostenible

33. La propera setmana: JORNADES INTERNACIONALS d'ENTREPOBLES: DONES, GLOBALITZACIÓ i MÓN RURAL

34. LA JUNTA ELECTORAL PROHIBEIX BATUCADA PEL DRET AL VOT

35. Ràdio Marianao comença la temporada

36. GAUDEIXI D’UN HORT ECOLÓGIC

37. LA TARDOR AL FONOLL

25/10/06

38. Canvi de data de l'Assemblea de la coordinadora No al Pla de Ponent

39. Colòmbia: Colectiu per Colombia i Ateneu Rosa de Foc organitzen un Teatro social amb Fundació Laudes Infantis de Bogotá

23/10/06

40. CANON DIGITAL

* * * * *

LOSTER

Wednesday, November 01, 2006 4:07:01 PM

1. ALARMA FERROVIÀRIA

Els nivells d’irresponsabilitat del binomi RENFE/ADIF en les darreres setmanes han estat espectaculars. La situació de caos, desconcert, desinformació i negligència en el transport públic ferroviari de Catalunya està provocant una veritable alarma social . A vegades, un servidor - que és un malpensat - arriba a rumiar que potser els alts directius i dirigents de la superestructura ferroviària espanyola tenen grans interessos en el lobby automobilístic i petroler i, en conseqüència, els delecta, per motius estrictament econòmics de la seva butxaca, aquest desgavell. D’aquesta manera, més ciutadans han de fer servir, obligatòriament , el vehicle privat, amb tot el que comporta d’efectes negatius : exclusió social, canvi climàtic, accidents (...) . Per altra banda, la xarxa ferroviària de l’Estat espanyol té un autèntic pecat original : va ser concebuda com una estructura radial, on tot comença i acaba a Madrid. Aquest fet, afegit a la manca de manteniment dels trens de proximitat i al desviament de fons públics, cap a les faraòniques obres del gran tren, configuren una situació tercermundista i mortificadora per als usuaris ( clients en l’argot neoliberal del binomi RENFE/ADIF ) del tren nostre de cada dia , és a dir, dels anomenats regionals i rodalies. Davant d’aquest panorama dantesc, en què el ciutadà català és discriminat i menyspreat constantment, es reforça la idea que la nostra nació catalana requereix més sobirania, també en l’àmbit ferroviari. Esperem i desitgem que el proper govern català agafi el rave per les fulles en una qüestió vital per a la qualitat de vida dels ciutadans .

JOSEP M. LOSTE ROMERO

ARTICULISTA DE PREMSA

* * * * *

Damià

Wednesday, November 01, 2006 2:05:24 PM

2. Ecotècnia afirma que no té res a veure amb la mort del voltor

G.M.. Vilalba dels Arcs. FONT: EL PUNT, edició Terres Ebre, 01-11-06

L'empresa Ecotècnia va afirmar ahir que no té res a veure amb la mort del voltor que va aparèixer amb el coll trencat prop d'un dels dos únics molins del parc eòlic de Vilalba dels Arcs.

Llegir més...

http://www.gepec.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=694&mode=thread&order=0&thold=0

* * * * *

Mujeres cuentan

Wednesday, November 01, 2006 1:14:53 PM

3. Les mares i les altres curadores: carta publicada

Carta publicada en el periódico catalán EL PUNT – traducido a castellano e inglés abajo.

Letter published in Catalan newspaper EL PUNT - translated into Spanish and English below.

Desgraciadamente no fueron publicadas las otras asociaciones que apoyan está campaña:

Aso. Ciutadana per els Drets de les Dones, Ass. Families Monoparentals de Catalunya y Grupo de Madres de Poble Sec

Si otras asociaciones quieren firmar y participar www.petitiononline.com/cuidados/petition.html, por favor, avísanos.

El Punt 31 octubre 2006: El lector escrui

Les mares i les altres curadores

A Catalunya, igual que a la resta de l'Estat espanyol, les dones i les nostres famílies estem condemnades a sobreviure amb les pitjors ajudes, subsidis, prestacions i pensions en la Unió Europea. Ningú dels partits polítics en la campanya electoral a la Generalitat ha compromès els recursos necessaris per equiparar Catalunya a la resta de la Unió Europea, dirigint-se així a aquesta crisis actual –dones que realitzen una doble i triple jornada de treball de cura no remunerat i treballs assalariats mal pagats

Amb la llei de dependència es planteja pagar entre els 300 i els 400 euros mensuals a les curadores –el 83 per cent de les quals són dones de família–. Les dones vídues estan obligades a viure amb sols 435,32 euros malgrat les cotitzacions que van pagar quan vivien els seus marits. Tanmateix, el sou mínim és de 599 euros mensuals

(Eurostat: computat en dotze pagues).

El salari mínim també és el més baix de la Unió Europea. És que les dones podem viure amb menys? Mengem menys? El lloguer de les nostres cases és menor?

Per aquests motius hem fet una petició perquè es compleixi un compromís amb les mares i curadores, que reivindica:

a) Una paga de 100 euros mensuals a totes les mares amb filles i fills menors de tres anys, independentment de la seva situació laboral.

b) Que s'estableixi una paga digna a les persones curadores de persones dependents, siguin familiars o no.

L'aportació vital de les dones curadores, i en primer lloc de les mares, a la nostra societat i a l'economia, ens dóna dret a rebre un reconeixement econòmic que reflecteixi el valor d'aquest treball i les habilitats de les treballadores que el realitzen, i que permeti la independència econòmica que ens mereixem i que és imprescindible per combatre la pobresa, la violència i el desequilibri salarial existent entre dones i homes.

SARA WILLIAMS, XARXA «LAS MUJERES CUENTAN». BARCELONA.

El Punt 31 octubre 2006: cartas del lector

Madres y las otras cuidadoras

En Catalunya, igual que el resto del Estado español, las mujeres y nuestras familias estamos condenadas a sobrevivir con las peores ayudas, subsidios, prestaciones y pensiones en la Unión Europea. Ninguno de los partidos políticos en la campaña electoral de la Generalitat se ha comprometido los recursos necesarios para equiparar Catalunya con el resto de la Unión Europea, dirigiéndose así a la crisis actual – mujeres que realizan una doble y triple jornada de trabajo de cuidado no remunerado y trabajos asalariados mal pagados.

Con la Ley de Dependencia se plantea pagar entre 300-400€ mensuales a las cuidadoras – 83% de las cuales son mujeres familiares. Las mujeres viudas están obligadas a vivir de sólo 435,32€ a pesar de las cotizaciones que pagaron cuando vivía su marido. Sin embargo, el salario mínimo es: 599€ mensuales (Eurostat: computado en 12 pagas)

El salario mínimo también es el más bajo de la Unión Europea. ¿Acaso las mujeres podamos vivir con menos? ¿Comemos menos? ¿El alquiler de nuestras casas es menos?

Por eso, hemos lanzado la petición: Que se cumpla con el compromiso a las madres y cuidadoras/es que reivindica que:

§ Se cumpla con el compromiso electoral de la paga de 100€ mensuales a todas las madres con hijas/os menores de tres años, independientemente de su situación laboral.

§ Se establezca un pago digno a las y los cuidadores de personas dependientes, así sean familiares o no.

El aporte vital de las cuidadoras, y en primer lugar de las madres, a la sociedad y la economía, nos da derecho a recibir un reconocimiento económico que refleje el valor de este trabajo y las habilidades de las trabajadoras que lo realizan, y que permita la independencia económica que nos merecemos y que es imprescindible para combatir la pobreza, la violencia y la brecha salarial entre mujeres y hombres.

Sara Williams, Red Las Mujeres Cuentan, Barcelona

El Punt 31 October 2006: letters page

Mothers and other carers

In Catalunya, as in the rest of Spain, women and our families are condemned to survive on the worst benefits, allowances and pensions in the European Union. None of the political parties in the electoral campaign for the Government of Catalunya has committed the necessary resources to equate Catalunya with the rest of the European Union, and therefore address the current crisis – women carrying out a double or triple day of unremunerated caring work and low paid waged work.

With the Dependent’s Law [new services for the care of elderly or disabled people] it’s proposed to pay between 300-400€ a month to the carers– 83% of whom are women family members. Widows are forced to survive on only 435,32€ in spite of the contributions they paid whilst their husband was alive. However, the minimum wage is 599€ a month (calculated by Eurostat over 12 payments).

The minimum wage is also the lowest in the European Union. Is it that women can live on less? Do we eat less? Is the rent of our homes lower?

That’s why we have launched the petition: Implementation of commitments to mothers and carers, which calls for:

§ the implementation of the electoral promise of extending the payment of 100€ to all mothers with children under three years, independent of their work [at present only waged workers get it]

§ the establishment of a decent payment to the carers of dependent people, whether they are family members or not

The vital contribution of carers, in the first place that of mothers, to society and the economy, entitles us to receive economic recognition that reflects the value of this work and the skills of the workers who do it, and permits the economic independence that we deserve and which is essential to combat poverty, violence and the wage gap between women and men.

Sara Williams, Women Count Network, Barcelona

* * * * *

Damià

Wednesday, November 01, 2006 8:37:10 AM

4. Port Aventura vol convertir Salou en la Florida del Mediterrani

Fa més d’una dècada a Salou i a Vila-seca va aterrar, arrasant camps d’oliveres, un parc temàtic de cultura forana que ha modificat en gran mesura el nostre territori. Però fins ara, junt amb aquests canvis evidents (carreteres, nova estació del tren, etc.) ha perdurat un gran espai verd autòcton mediterrani, propietat de Port Aventura.

Llegir més...

http://www.gepec.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=692&mode=thread&order=0&thold=0

* * * * *

LOSTER

Tuesday, October 31, 2006 9:26:40 PM

5. Anàlisi sobre les causes de l´especulació immobiliària que patim

Especulació immobiliària i globalització financera a nivell Estatal, és una sintesi de l'exposició de Julio Rodríguez en el debat de maig 2005 de l´entitat Attac Madrid(Espanya),fet per Julio Rodriguez, en un món com afirma Ignacio Ramonet hi ha 2000 milions de persones en la
pobresa no és ni tan sols l´habitatge, però que per l´interès del tema, val la pena difondre, a falta de dades especifiques del conjunt de Catalunya i arreu dels Països catalans, tot i que l´anàlisi següent incideix en els mateixos efectes. A més, s´afirma que els problemes venen del capital financer que inverteix per especular i que prové de paradisos fiscals, com analitzen aqui.
Analitzem causes de l´especulació que ofega a families amb els preus de l´habitatge i que nega un dret reconegut:

Actualment el maó ha tret recursos financers de la inversió productiva, de tal forma que ha convertit a la gran majoria dels espanyols en possibles especuladors si tenen ocasió. Aquest model no és sostenible des de qualsevol punt de vista: econòmic o ecològic. Julio Rodríguez fa una anàlisi de la situació, dels factors que impulsen l'especulació immobiliària i dels possibles efectes a llarg termini.


1. Factors generals d'impuls sobre l'economia espanyola

- Impulsos positius derivats de l'ingrés en la eurozona: tipus de canvi favorable, tipus d'interès reduïts amb caràcter permanent, aportació substancial dels Fons Estructurals i de Cohesió de la UE. Per últim, la immigració ha suposat una aportació substancial a la demanda efectiva i a l'oferta productiva, ascendint a 3,7 milions d'habitants, el 8,4% de la població de l'Estat espanyol (43,9 milions), dels quals el 42,4% estan(de moment) a Catalunya i a Madrid.

- L'acceleració de la demanda interna en 2003-04 ha provocat un sensible augment de les importacions. El dèficit exterior treu 1,5 punts percentuals al creixement del PIB. El fort augment del consum i de la construcció, pot dur a l'economia espanyola a instal·lar-se en una situació d'elevat dèficit extern, on de moment solament semblen tenir estalvi positiu net les administracions públiques i és acusat el desequilibri de llars i d'empreses.

- Canvis substancials en l'estructura productiva de l'Estat espanyol després de 1997, destacant el continu descens de la producció de mercaderies (sector primari, indústria i energia), que des del 25,4% del PIB en 1997 ha passat a suposar el 19,8% en 2004. S'ha reforçat espectacularment la participació del sector de la construcció en la producció i l'ocupació. Des del costat de la demanda la construcció suposa el 16,1% del PIB, cinc punts més que en 1997.


2. El creixement dels preus de l'habitatge a nivell estatal. Una inflació de demanda

- Forta demanda: Baixos tipus d'interès (inferiors a la inflació), llargs terminis dels prestec habitatge, intensa participació en el procés de les entitats de crèdit (via prestec i participació directa en la promoció), augment ràpid de les llars, fomentat per la immigració i la reducció de grandària dels mateixos, compres d'habitatges per estrangers i presència creixent del comprador-inversor, que no veu millors alternatives a l'estalvi que la compra d'un habitatge.

- Reacció de l'oferta: pressió sobre el sòl, augment del cost del mateix que alimenta de nou la inflació de preus dels productes immobiliaris, qualificació intensa de sòl com urbanitzable residencial que no baixa els preus, control de la propietat del sòl per un nombre reduït de propietaris a nivell local. S'han iniciat habitatges en el període 1998-2005 a un ritme mig anual de gairebé 600.000 (en els últims anys d'auge, 2004-05, se supera aquesta mitjana), el que implica que no hi ha hagut restriccions significatives de l'oferta.

- La nova oferta supera de bon tros a la nova demanda d'habitatge combé d'ús (350.000 noves llars, 100.000 habitatges secundàries, 200.000 s'adquireixen com bé d'inversió).

- Fallades dels mercats de sòl i d'habitatge. El propietari de sòl exerceix un doble monopoli d'ús i de producció del mateix. El mercat no aporta habitatges a preu raonable i no informa sobre qui no poden accedir a un habitatge. L'esforç d'accés a l'habitatge suposa una detracció molt important dels ingressos familiars de les noves llars.


3. Transaccions, producció d'habitatges, preus immobiliaris

- Transaccions d'habitatges: En 2004 es van taxar 1.300.000 habitatges, amb un valor de mes de 250.000 milions d'euros, equivalents al 32,8% del PIB del passat any (en 1997 s'havien taxat
632.000, amb un valor del 11,1% del PIB). La inversió estrangera en immobles va passar de suposar 25.000 habitatges de 100 m2, a preu mig de mercat de de aquest any, a suposar 50.400 habitatges en 2003, descendint en 2005 fins a un ritme de 30.000 compres. Els 857.510
habitatges en les vendes dels quals van intervenir els notaris en 2004, al preu mig estimat per la mateixa font, suposaven gairebé 121.000 milions d'euros, el 15,1% del PIB.

- Oferta d'habitatges: en 2004 els habitatges visats pels Col.legis d'Aparelladors van ascendir a 687.100 (el 19,8% a Andalusia-135.786- i el 14,3% en la C. de València-98.176-), enfront d'una creació de noves llars de 414.400 (*EPA), el que implica que es construïxen uns 273.000 habitatges no habitades habitualment i que s'adquireixen per inversors en una proporció molt elevada. En 1997 el total de visats era de 337.700, destinant-se en aquest any 151.600 habitatges a fins diferents al de residència habitual. L'estimació dels habitatges iniciats en 2004, segons el Mº d'Habitatge va anar de 689.800, bastant mes del doble que en 1997 (323.200), de les quals solament el 9,9% van ser habitatges protegits, proporció molt inferior a la de la primera meitat dels anys noranta (25-30%).

- Preus dels habitatges: entre 1997 i 2005 l'augment acumulat dels preus dels habitatges a Espanya ha estat del 177%, equivalent a set vegades el creixement dels preus de consum i dels salaris en el mateix període de temps. Els preus mes elevats, per autonomies, eren els de
la C. A. de Madrid (2.617,4 euros/m2, 39 milions un habitatge de 90 metres quadrats) i País Basc, mentre que els mes reduïts eren els d'Extremadura (836,3 euros/m2, 12,5 milions de pessetes per habitatge mig de 909 m2), segons l'estimació del Mº d'Habitatge per al primer
trimestre de 2005.

- Entre els països occidentals, entre 1997 i 2004 solament Irlanda superava a Espanya quant a augment acumulat de preus dels habitatges(179% i 151%, respectivament) , destacant l'estancament o fins i tot descens dels preus dels habitatges a Japó i Alemanya en
aquest període.


4. El paper de les entitats de crèdit en l'auge immobiliari

- La decisió de comprar un habitatge depèn del preu de venda de la mateixa i de les condicions de finançament (tipus d'interès, termini i relació préstec/valor), que són molt rellevants a l'accedir sota la forma de propietat, dominant a Espanya. En l'habitatge es finança la compra, però també la promoció i construcció. El conjunt de les tres destinacions citats equival al que es denomina com Crèdit Immobiliari.

- En 2004 (31. Decembre.) el saldo viu del crèdit immobiliari citat equivalia al 54,3% del crèdit al sector privat del total d'entitats de crèdit, mentre que aquesta participació era del 39,9% en 1997,
corresponent a 2004 una variació interanual d'aquest saldo del 27,1%. Dintre d'aquest ultimo el crèdit a comprador va créixer en un 24% en 2004, però el crèdit a promotor ho va fer en un 43%. La relació crèdit immobiliari/PIB va passar des del 28,4% en 1997 fins al 69,7% de 2004.

- La presència de les entitats de crèdit no es limita als préstecs, sinó que també participen intensament en societats promotores, amb el que el risc acumulat davant el *subsector immobiliari residencial supera a l'elevada quota de la cartera de crèdits destinada al mateix.


5. El fort endeutament de les famílies

- La relació deute creditici de les llars/renda disponible ha crescut des del 52,7% de 1997 fins al 105% en 2004. La relació estalvio-inversió de les llars que en 1997 ascendia al 4,5% del PIB,
s'ha fet negativa en 2004.

- La taxa d'estalvi familiar encara equivalia en 2004 al 10,6% de la renda disponible, però l'esforç inversor en habitatge s'ha fet molt potent en els últims anys, tant per a l'habitatge per a ús com per a l'habitatge-actiu. Això explica que amb un estalvi que no augmenta en proporció als ingressos d'aquest cobrint una elevada inversió en immobles, amb l'ajuda decisiva del finançament extern, en la major part a tipus d'interès variable actualitzable cada any.

- El dèficit exterior de balança corrent espanyola (-5% del PIB en
2004) és un reflex d'aquest canvi de comportament de les llars espanyoles, després de la persistència d'uns tipus d'interès per sota de la inflació i d'unes elevacions substancials dels preus dels habitatges.


6. Especulació, finançament local i estructura productiva

- Es busquen infructuosament culpables al problema de l'augment dels preus dels habitatges i al consegüent augment de l'esforç d'accés a la mateixa per a les joves llars. Els agents econòmics saben que el planejament urbanístic es pot modificar a Espanya.

- El comportament "racional" dels polítics en els ajuntaments és el de maximitzar els ingressos urbanístics. L'eliminació de la frontera urbanística (tot el sòl és urbanitzable) no és condició suficient per a reduir el cost del sòl. Es qualifica molt més del que es construeix i el propietari de sòl edifica en el moment que pot maximitzar els seus ingressos.

- Elevada rendibilitat de la inversió urbanística. S'ha estimat que en 2004 cada metre quadrat de sòl *recalificado des de *rustico a urbanitzable residencial va aportar en terme mitjà uns beneficis de 100 euros per metre quadrat, que a Madrid van ascendir a 1600 euros/m2.

- Fort creixement del sòl urbà i urbanitzable a nivell estatal cada any, estimant-se uns volums d'edificació molt superiors al que indiquen les estadístiques sobre els nous habitatges construïdes. El valor del sòl i dels habitatges depèn de la reduïda fracció de l'estoc
existent que es transmet (en 2004 els habitatges venuts a Espanya suposaven solament el 3,5% del parc d'habitatges existent), diferenciant-se per complet dels processos de formació dels preus dels restants béns i mercaderies.

- El preu del sòl es forma a partir de les expectatives que oferix el volum edificable i dels preus esperats dels habitatges que sobre el mateix s'edifiquen (mètode del cost residual). Els alts costos del sòl reflecteixen, doncs, les expectatives d'elevats preus dels habitatges a construir sobre el mateix.

- Es considera, en general, que la proporció d'augment dels preus de l'habitatge no explicable pel comportament de les variables fonamentals (en l'habitatge són fonamentals el ritme d'augment real del PIB per habitant, els tipus d'interès reals, el creixement de les llars, inclosos els procedents de la immigració, l'evolució de l'ocupació) pot considerar-se com bombolla, sobrevaloració o derivada de la simple especulació, en la qual les expectatives ocupen un paper
transcendent. Els ajustaments possibles del mercat en una etapa *post-auge de possible desacceleració o reculada dels preus poden ser mes agressius en la mesura que hagi hagut mes "bombolla" en l'etapa inicial d'auge.

- A nivell estatal pot haver certa incidència de la globalització financera en la bombolla immobiliària, especialment en els mercats d'habitatges destinats a segona residència, com sembla haver succeït a Marbella i àmplies zones de la costa mediterrània(Països catalans), on
els diners procedents de paradisos fiscals té bastant que veure amb la construcció desordenada d'habitatges en el litoral. Bastant del que succeïx es deriva de les polítiques urbanístiques dels ajuntaments, aparentment preocupades pel creixement ràpid del corresponent parc d'habitatges, en detriment de la ciutat, la construcció de la qual és una mica més que fer nous habitatges. La proporció d'ocupació en la construcció a Espanya s'aproxima al 12,5% de l'ocupació total, menys
del 8% en la UE, i aquesta participació és del 19% en les províncies andaluses de Màlaga i Almería.
- L'actual política urbanística dels ajuntaments té lloc sota el mantell permissiu dels governs autònoms. Aquesta actuació està expulsant activitats productives sostenibles, que no poden competir en rendibilitat amb la promoció immobiliària, però que en bastants ocasions garanteixen un major volum d'ocupació que el que succeïx després de la construcció dels ingents blocs de cases de temporada. En el Cens de 2001 els habitatges secundaris, juntament amb els habitatges buits, suposaven el 31% del parc total d'habitatges (38% a València). En aquest context no és estrany que l'activitat productiva es reestructuri en favor de la construcció, que creixi el dèficit de balança de pagaments i que també canviï en el mateix sentit la
composició del poder econòmic.


Cal difondre els moviments socials associats de la manca d´habitatge, especialment actius en els darrers temps, i exigir respostes en temes d´habitatge als politics ara que tenim eleccions aprop:
- V de vivenda

- V de vivenda (fòrum de debat i propostes)

- Ciutadans contra l´especulació

* * * * *

aitor goikoetxea

Tuesday, October 31, 2006 8:17:35 PM

6. Jaia eta Antifaxismoa, Zorrotza Gaztetxea

Azaroak 25
Sarrera 5€

Bilboko Asanblada Antifaxista


http://www.gaztesarea.net/irudiak/6674/info2006103166744122423081485004748.jpg

-- SARE ANTIFAXISTA -- Antifaxismoa / Antifascismo / Antifascisme

E-MAIL: ANTIFAXISTA@terra.es

WEB: http://groups.msn.com/ANTIFAXISTASAREA/_whatsnew.msnw

FOROA: http://www.s1.elforo.de/ehantifaxistak

* LEE Y DIFUNDE ...............Kontrainformazio Antifaxista

100% ANTIFAXISTA - 100% ANTIARRAZISTA. OROIMENA, DIGNITATEA ETA BORROKA...

KAPITALISMOA AKATU !!!

* * * * *

Cxavier H Fernández

Tuesday, October 31, 2006 4:36:24 PM

7. Manifestació 3 desembre..Campanya Contra el Quart Cinturó

Campanya Contra el Quart Cinturó

Com ja sabeu, la licitació de dos trams del Quart Cinturó (entre Olesa i Terrassa) han obert el camí de l'execució d'aquest nou (i ja vell) atemptat contra el Baix Llobregat, el Penedès i el Vallès, un territori ja prou malmès.

El Quart Cinturó ha esdevingut un instrument d'un model econòmic que fonamenta, entre d'altres, el seu creixement sobre la de depredació del territori. Malauradament, algunes forces polítiques només presenten cares diferents, no continguts diferenciats. La prova: el Director General de Carreteres (Jordi Follia) s'ha perpetuat més enllà del canvi de govern.

Ens cal recordar-los la resposta que es mereix una agressió com la del Quart Cinturó. És per això que us convidem a participar a la manifestació convocada per la Campanya Contra el Quart Cinturó el diumenge 3 de desembre a les 12 hores a Sabadell (lloc d'inici: plaça d'Antoni Llonch, RENFE centre).

Us demanem que, si esteu disposats a col·laborar en la difusió i organització d'aquesta mobilització, contacteu amb nosaltres.

--
Toni Altaió

Campanya Contra el Quart Cinturó

937 171 887

* * * * *

eva hernández rodríguez

Tuesday, October 31, 2006 5:54:10 PM

hola soc eva,

Doncs m'agradaria anunciar un curs que fem a la nostra associació de teatre. Fem un curs d'iniciació al teatre de l'oprimit, el teatre es fa servir com a eïna de canvi social i crec que pot ser seria interessant per algú dels que fan servir aquesta xarxa.

8. CURS D'INICIACIÓ AL TEATRE DE L'OPRIMIT

Impartit per TRANS-formas, associació de teatre social i teatre de l'oprimit, 17, 18 i 19 de novembre a Barcelona.

Places limitades

75€ (60€ per a socis) 20h

Més info a trans_formas@yahoo.es o al 93 268 38 50

Us adjunto el cartell.

Gràcies i si es possible fer difusió.

* * * * *

Xavier Pedrós

Tuesday, October 31, 2006 2:48:43 PM

9. 2ON. Curs de formació de dinamitzadors d'oci alternatiu

Amics i amigues, us agrairíem la difusió d´aquesta nota de premsa. Us

adjuntem els cartells de difusió. Moltes gràcies!

Notícies de la Fundació Marianao

II curs de dinamitzadors d'oci alternatiu juvenil

Com molts de vosaltres sabreu, des de l'Area Juvenil de la Fundació Marianao estem treballant per fomentar el paper protagonista dels joves en els projectes que neixin dins de la Fundació, dotant a col.lectius de joves d´eines que els converteixin en promotors i actors actius del que fan.

Actualment, sovint assistim a un discurs negatiu que gira entorn dels joves (tant de mitjans de comunicació com de la població adulta). No som conscients d´una realitat: la participació, implicació i compromís social (en tota l´extensió dels seus significats) són mancances de tota la

societat. El fracàs de projectes i iniciatives dirigides als joves, sense implicar-los o cedir-los el protagonisme, és una constant des d´administracions i entitats sense ànim de lucre, justificant-ho en la falta d´interès dels propis joves.

En canvi, son molts els projectes i les linies d´actuació que treballen

en una altra direcció, des d´un prisma positiu i esperançat, atenent als següents línies-força:

- Crear projectes que els joves creguin, creïn i visquin des del seu naixement.

- Capacitar els joves donant-los les eines necessàries per gestionar i desenvolupar projectes des d´una perspectiva propera i pràctica.

- Desenvolupar l´esperit crític.

- Acompanyar de manera propera i facilitar recursos i vincles (funció dels educadors).

- ...

En resum: donar les eines als joves, per a que ells transformin a la seva manera la propia realitat.

En base a aquesta reflexió, va néixer el "Primer curs de formació de

Dinamitzadors d´oci alternatiu juvenil", que es va plasmar en la realització, per part del grup de joves inscrits, de l´experiència pilot

VPK (més informació a www.marianao.net/vpk). Després de l´èxit obtingut, oferim el II curs de dinamitzadors d´oci alternatiu juvenil. Aquest curs s´estructura de la següent manera:

Part teòrica (20 h):

Dissabte 11 i 18 de novembre de 9.00 a 14.00 i de 15.30 a 20.30

* Oci i temps lliure; Oci alternatiu; anàlisi de la realitat; participació; programes d´oci alternatiu; planificació; difusió; com programar; recursos; avaluació; animador a la teva tasca...

Part pràctica (25 h):

15 h en la fase prèvia.

10 h dins de l´activitat.

Es podran apuntar joves, preferentment de Sant Boi de Llobregat, d´entre 17 i 22 anys. El preu d´inscripció és de 10 euros. La inscripció es podrà formalitzar a la Fundació Marianao (C/ Girona 30, Sant Boi de Llobregat) o via email vpk@marianao.net. Sol.licita´ns més informació:

* 936303062 (Hèctor, Dani, Marta)

* vpk@marianao.net

C/ Girona, 30 Sant Boi de Llobregat

08830 - Barcelona

Telèfon: 93 630 30 62 Fax: 93 654 60 79

correu electrònic: fundaciomarianao@marianao.net

web: http://www.marianao.net/fundacio

* * * * *

respolis

Tuesday, October 31, 2006 4:04:55 PM

10. **Recomanació de vot**

Benvolugda, benvolgut,

Aquesta nota breu conté la recomanació de vot de la Iniciativa Ciutadana per la Responsabilitat Política.

Com era previsible cap partit ha contestat a la carta que se'ls hi va enviar entre diumenge i dilluns.

D'una altra banda no hem arribat a debatre la possibilitat d'una recomanació alternativa (vot blanc, abstenció, vot nul amb missatge protesta, etc.) a la que s'havia previst inicialment. Aleshores deixem les coses com estaven plantejades en un principi, el que vol dir que no hi ha recomanació de vot i podeu votar lliurement a qui us vingui de gust, votar blanc, nul, o no votar si

ho preferiu així.

(Per aquesta raó ens permetem la possibilitat d'emetre la recomanació el mateix dia de reflexió.)

L'experiència de Respolis no s'atura. Gràcies a tot-e-s pel vostre suport i fins aviat!

Germà.

* * * * *

Cxavier H Fernández

Tuesday, October 31, 2006 9:00:42 AM

NOTA DE PRENSA

11. Ocupación del Consulado General de México en Barcelona en la Jornada Internacional de apoyo a la resistencia del pueblo oaxaqueño ante la represión del estado mexicano

Lunes 30 de octubre de 2006

Hoy, a las doce del mediodía (ver fotos en adjunto), un grupo de 40 personas ocuparon e instalaron sus tiendas de campaña en el consulado mexicano de Barcelona convocados por la Asamblea de Apoyo al Pueblo de Oaxaca. Reclamaban el retiro inmediato del Ejercito Federal y de la PFP (Policía Federal Preventiva) en la capital del estado de Oaxaca, México. Las consignas de los manifestantes eran claras: manifestación pacifica y entrega de una declaración firmada. Portaban simbología de todo tipo: cruces clavadas en el pasto simbolizando las muertes, pancartas colgadas en el muro del consulado, en las fachadas del edificio. En ellas la sociedad civil mexicana residente en Barcelona y la sociedad europea y catalana, exigen la inmediata puesta en libertad de los presos políticos y la inmediata dimisión o cese del gobernador del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz. Se le ha exigido al cónsul general Jaime García Amaral una declaración explicita condenando todos los sucesos acaecidos estos cinco últimos meses. A las 14 horas se abandonó el consulado tal como se había quedado en un principio. Hubo presencia de efectivos policiales que tomaron los datos de algunas personas participantes en la acción. Personal del Consulado filmó a l@s participantes.


A CONTINUACIÓN LES COMUNICAMOS UN RESUMEN DE LAS ACCIONES DE DENUNCIA Y SOLIDARIDAD CON LA APPO REALIZADAS Y CONVOCADAS EN LOS PRÓXIMOS DÍAS EN EUROPA, AMÉRICA DEL NORTE Y AMÉRICA DEL SUR (también en versión pdf).
Sábado 28 de octubre:

Se realizaron concentraciones ante las embajadas de México en Brasilia y en Santiago de Chile. A la misma hora se realizó una manifestación en Montreal, Canadá en repulsa a los asesinatos, pidiendo la revocación de Ulises Ruiz y recordando los hechos de Atenco (mayo de 2006). También durante la noche del domingo en Milán unas cincuenta personas se dieron cita frente al consulado de México donde se tiñó de color rojo la entrada al edificio.

29 de octubre:

En el Estado español se realizaron movilizaciones en Madrid y en Barcelona. En Madrid más de doscientas personas acudieron el domingo por la mañana a la plaza Tirso de Molina para protestar por la intervención y mostrar su solidaridad. En Barcelona se realizó una concentración frente a la fuente de Canaletes a la que acudieron más de doscientas cincuenta personas que posteriormente marcharon en manifestación por las Ramblas.

30 de octubre:

En Estados Unidos se han convocado manifestaciones para en repulsa al asesinato del periodista independiente Bradley Will, así como en apoyo a la APPO en las ciudades de Chicago, Los Angeles, Washington DC, Sacramento, San Francisco, Austin, Portland, Houston y Nueva York.

Desde Sudamérica se ha emitido un comunicado, en apoyo al pueblo de Oaxaca y llamando a la movilización en contra de la ocupación policial, que ha sido firmado por organizaciones de Argentina, Perú, Bolivia, El Salvador, Honduras, Colombia, Ecuador y Venezuela.

En Gran Bretaña hay convocada una manifestación frente a la embajada de México en Londres a las 17h. En Francia ha habido concentraciones en París y en Marsella, también hay convocada una concentración en Toulouse para la tarde de hoy lunes en la “Place du Capitole”. Desde Münster, Alemania se ha enviado una carta de repulsa a las instituciones mexicanas y se ha hecho un llamado a la sociedad internacional a sumarse a esta iniciativa.

LA ATENCIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL INTERNACIONAL SIGUE ATENTA A LOS HECHOS QUE ESTÁN OCURRIENDO EN EL ESTADO DE OAXACA POR LO QUE SE SEGUIRÁN CONVOCANDO ACCIONES Y PROTESTAS EN MÁS LUGARES DEL MUNDO.


¡Oaxaca escucha, Barcelona está en tu lucha!

* * * * *

Luis y Sally

Tuesday, October 31, 2006 8:06:36 AM

A pesar de haber sido retirado se mantiene en otras webs (incluimos enlace)

12. La Caixa presiona a Youtube para censurar video sobre la oficina Municipal antimobing de Barcelona

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=40338
Kaosenlared
YouTube, página habitual para difundir vídeos libremente en la red, recientemente adquirida por Google, ha cedido a las presiones de La Caixa, quien ha exigido la retirada del vídeo argumentando “dererchos de copyright”. Sin embargo, esos derechos no existen puesto que la grabación a la que hace referencia y donde se ve, durante unos segundos, una sucursal de La Caixa, es una grabación original de los autores del video realizada en la vía pública. Nos encontramos así frente una violación de la libertad de expresión y a la enésima aplicación abusiva de la ley de propiedad intelectual.

Tras sólo cuatro días de presencia en la red, el vídeo ya había tenido más de 8.600 visitas y era el de mayor ránking de la semana (el más votado) y el cuarto más visto en la categoría de videos en español de YouTube.

El contenido del video mezcla fragmentos de ficción con escenas reales en cámara oculta. Entre estas últimas, se encuentra la escena grabada en la oficina de asesoramiento para casos de mobbing del Ayuntamiento de Barcelona y que ha desatado una fuerte polémica en los últimos días, ya que en ella se puede escuchar claramente cómo la funcionaria que atiende la denuncia de un caso de mobbing insta a las personas a resignarse, no denunciar y convencer a la anciana que sufre de mobbing que abandone su casa legítima.

El video, en forma de ficción, denuncia el entramado de inmobiliarias y entidades financieras que, con la complicidad de las administraciones, practican de forma generalizada la violencia inmobiliaria y urbanística haciendo imposible el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna.

El hecho de que el Ayuntamiento haya reaccionado poniendo en cuestión la autenticidad de la grabación en cámara oculta y que La Caixa reaccione censurando el video con falsas acusaciones de vulneración de copyright, confirma en última instancia la hipótesis planteada en el vídeo de “ficción”.

Frente a esta situación y mientras todos los partidos políticos se limitan a proponer parches, como unos pocos miles de pisos de VPO, la única fuerza que está planteando una solución real es la ciudadanía, que en los últimos meses está saliendo a la calle para exigir reformas estructurales que terminen de una vez por todas con las masivas prácticas de violencia inmobiliaria y hagan efectivo el derecho a la vivienda.

La retirada del video en YouTube ante las presiones de La Caixa es un claro atentado a la libertad de expresión, constituyendo un nuevo intento de silenciar y criminalizar el nuevo movimiento por el derecho a la vivienda. Sin embargo, este movimiento no piensa parar y el video censurado ahora lo podéis ver en:

http://blip.tv/file/93670
http://video.google.es/videoplay?docid=-6373483713122419675&pr=goog-sl

http://www.conservas.tk/img/videoR_A.html
http://video.yahoo.com/video/play?vid=20e44de696fda8e9f72a9939a5636008.1067741

* * * * *

soslynx

lunes, 30 de octubre de 2006 16:30

13. ANIMALS AL PARLAMENT!!!!

http://www.pacma.net

Benvolguts amics i amigues,

Us presentem la campanya dels nostres amics del Partit Antitaurí Contra el Maltractament Animal (PACMA) que es presenta a les properes eleccions autonòmiques de l´1 de novembre.

El partit es presenta sota el lema : "ELS ANIMALS AL PARLAMENT" i és l´únic partit polític que defensa els drets de TOTS els animals. El PACMA està treballant contra totes les formes de maltractament i explotació dels animals. Presenta queixes, denuncies i propostes a les autoritats a favor dels drets dels animals. El PACMA vol entrar dins de les institucions democràtiques per lluitar en favor dels drets dels animals, mitjançant lleis i exigint el seu compliment.

Aquestes son algunes de les mesures que proposa :

(Programa complet: http://www.pacma.net/programa_politico.htm )

MOLT IMPORTANT: si no troveu la papeleta a la taula per votar al PACMA ¡RECLAMEU! amb determinació al 088 i a la respectiva Junta Electoral Provincial: teléfons:

- Barcelona: 932653624 - Girona: 972940321 - Lleida: 973705820 - Tarragona: 977920101 Madrid: 913906367

· Tancament immediat plaça braus Barcelona

· Despeses veterinàries deduïbles fiscalment a l'IRPF

· Dotació econòmica eficient protectores i refugis

· Camarles, Santuari Europeu de Primats

· Prohibició circs amb animals

· Canvi d'us plaça braus Tarragona

· Derogació dels correbous

· Accés al transport públic amb animals domèstics

· Control ètic de gats i coloms a les ciutats

· Estricte compliment de les lleis de protecció animal

· Creació de la Defensora o Defensor del Animal

· Constitució del Tribunal contra els crims als animals

· Memorial de Desgreuges als Animals

· Canvi llei electoral

Us preguem distribució i difusió d´aquest missatge.

Moltes gràcies.

Fundació FAADA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esta oportunidad no la podemos desaprovechar y desde el PACMA pedimos a todas aquellas personas que durante tanto tiempo han trabajado y deseado que se produjera este cambio, que durante los próximos días hagan un esfuerzo acudiendo a los actos electorales que difundirán por todas las esquinas de Catalunya que los animales también tienen derechos y que esos derechos han de ser defendidos desde los escaños de la política y el poder.

Los animalistas no tenemos grandes recursos económicos, pero tenemos lo fundamental: LA RAZÓN

El día 1 de noviembre cuando vayáis a votar acordaros de quienes no tienen voz ni voto, quienes no se pueden defender, quienes nos necesitan. PACMA (partido antitaurino contra el maltrato animal) se presenta a la elecciones catalanas para hacer oír la voz de los seres más indefensor, la voz de TODOS los animales, porque ellos sienten y sufren como nosotros, y si nosotros no los defendemos,¿ quien lo hará? Basta ya de divertirse con el sufrimiento de los animales, de abandonos, maltrato, horribles agonías y de ser utilizados y tirados como cosas

En tu mano esta

* * * * *

LOSTER

Monday, October 30, 2006 10:48:18 PM

14. L’URBANISME I LA CREDIBILITAT DE LA DEMOCRÀCIA

És urgent un consens polític i ciutadà per posar ordre en la qüestió urbanística. Cal aturar, abans que sigui massa tard, abans que acabem com a Rússia - on l’estat de dret a esdevingut una quimera – aquesta situació d’impunitat en majúscules.

La corrupció urbanística a l’Estat espanyol – també a casa nostra - està esdevenint un autèntic virus que pot posar en perill de mort tot el sistema democràtic. Els casos de Ciempozuelos, Múrcia, Torrevella, Oriola o Marbella (...) no deixen de ser puntes d’un gran iceberg que comença a sacsejar els fonaments de tot l’edifici democràtic. Davant d’aquesta onada d’il·legalitats malignes, d’aquest urbanisme irresponsable, s’haurien de prendre les següents mesures.

1/. Potenciar la jurisdicció contenciosa-administrativa, facilitant la paralització cautela immediata de les requalificacions urbanístiques poc justificades, controlant discrecionalitat de l’administració en l’urbanisme i anul·lant les operacions que vagin contra els principis generals de racionalitat, coherència, sostenibilitat i defensa de l’interès públic.

2/. Modificant el sistema de finançament dels ajuntaments. El totxo no pot seguir alimentant les corporacions locals. Això és l’arrel de la corrupció. És la mare de totes les perversitats. És autoenganyar-nos tots plegats .

3/. Potenciar un cos, competent i suficient, d’inspectors urbanístics Pensem que Catalunya té la competència exclusiva en aquesta matèria.

4/. Clarificació i transparència dels sistemes de finançament dels partits polítics .I sobretot reducció de les despeses de les campanyes electorats . Debats públics només en les televisions públiques

5/. Convertir en requisit obligatori per accedir a un càrrec públic el fet d’haver de tenir una mínima preparació en matèria urbanística. Així com un recliclatge constant durant la legislatura .

6/. Des de l’àmbit penal, obligar els responsables dels delictes urbanístics tant a restituir la realitat física alterada com els diners indegudament obtinguts.

7/. Lluitar aferrissadament, des de les institucions democràtiques, contra el càncer de l’assetjament immobiliari . Fer pública la llista d’assetjadors immobiliaris.

Que s’apliquin aquestes mesures, de tant de sentit comú, depèn de la voluntat política dels nostres dirigents i de la força del civisme de la societat civil. En qualsevol cas ens juguem la credibilitat de tot el sistema democràtic .

JOSEP M. LOSTE i ROMERO

ARTICULISTA DE PREMSA

* * * * *

www.camiverd.org

Monday, October 30, 2006 9:49:12 PM

15. Només dos partits polítics signen el Projecte del Camí Verd del Vallès

Benvolgut amic/amiga:

aquest dilluns 30 d'octubre hem convocat en roda de premsa a tots els partits amb representació parlamentària per saber què pensen del nostre projecte.

Feu clic al següent link per veure la noticia: http://www.camiverd.org/actuacions/compromis/

Esperem que la informació sigui del vostre interès.

Reenvia aquest correu a tota la gent que li pugui interessar.

Atentament

L'equip de Ciutadans pel Camí Verd

info@camiverd.org

* * * * *

Manuel Franquesa

Monday, October 30, 2006 9:59:18 PM

16. LA VERITAT DE LA VÍSPERA DE TODOS LOS SANTOS DIFUNTOS

Hola todas y todos

Mientras los terroristas de guante (y cuello) blanco andan haciendo campaña electoral, en nuestro buzón electrónico no hacen más que colarse incensantemente Spams como el siguiente, que nos hemos limitado a "copiar y pegar" para vosotras según la receta del maestro Bill Gates:

"Estimado cliente:

¡Es muy importante y obligatorio a leer!

Posiblemente Usted notó que la semana pasada nuestro sitio www.gruposantander.es funcionaba inestable y se observaban frecuentes intermitencias.

Hemos renovado nuestras instalaciones bancarias y ahora el problema está resuelta.
Pero para activar un sistema nuevo de protección de los datos y una capacidad de trabajo correcta de sus cuentas bancarias, le pedimos a
Usted a introducir los detalles completos de la cuenta para que pudamos renovar nuestra base de los clientes y comprobar la capacidad de trabajo de nuestro nuevo sistema de protección de los datos.

Si Usted no active su cuenta bancaria, no va a tener las posibilidades complementarias de la defensa de seguridad en su cuenta.

Si Usted tiene una cuenta bancaria personal, pase a la referencia:

http://www.gruposantander.es/particularesdelpadrequequeosengendro/
Si Usted tiene una cuenta bancaria corporativa, pase a la referencia:

http://www.gruposantander.es/ladrones/
Esta carta se
automaticamente manda a cada cliente del Banco Santander Central Hispano, no es necesario a responderla.

Gracias por comprensión y apoyo.

Con respeto,

El servicio del mantenimiento técnico del Banco."

Aún así, debe haber mogollón de ciudadanas y ciudadanos que pican como votantes hambrientos

Salud&(mucho)Humor os deseo en el día de reflexión

Manel

* * * * *

Cxavier H Fernández

Monday, October 30, 2006 5:55:20 PM

17. XERRADA SOBRE DURRUTI

DISSABTE 4 DE NOVEMBRE

A LES 20 HORES

Durruti, castellà de naixement, barceloní adoptat, mort a Madrid. La seva mort és encara un misteri per als historiadors que estudien la seva vida. Amb Durruti, no només es coneix una persona que va fer història, sinó que també es coneix el seu ideal, per a molts oblidat, com és l'anarquisme i l'anarcosindicalisme, els grans oblidats de la guerra civil.

L'organitza: GAMA

La Casa Gran

Centre d'Informació i Recursos per a Joves

C/ Major, 37

08850 Gavà

* * * * *

respolis

Monday, October 30, 2006 2:46:22 PM

18. Signa per revocar els polítics que no compleixen

Polítics de tots els partits, compliu o marxeu!

----------------------------------

Un conjunt de persones anònimes hem elaborat una llista de reclamacions per a una societat més justa i menys precària. Volem pisos a preus assequibles, una renda mínima per a tothom, llocs de treball estables sense acomiadaments ni privatitzacions, menys teleporqueria ni publicitat, acabar amb les llistes d’espera, i altres coses molt necessàries. A canvi dels nostres vots, volem que un o alguns partits incorporin aquestes demandes en el seu programa, , i també

que convoquin un referéndum per introduir un sistema que obligui a revocar a mig mandat els polítics que no compleixen.

Cap dels principals mitjans, tots els quals han estat contactats, ha volgut fer-se eco d'aquesta iniciativa, i tots els diaris han censurat les cartes al lector que s'han enviat.

Signa i passa-ho! probablement no reunirem prous adherents perque els partits ens facin cas, (a hores d'ara som 426 signants) però amb la teva signatura mostres el desacord amb el desgavell de la política espectacle i recolzes la preparació de la iniciativa per a les pròximes cites electorals.

Pots signar a:

http://www.respolis.cat/

o per SMS : 659-328-465 (dona el teu nom i forma de contacte)

Moltes gràcies,

Germà Pelayo

RESPOLIS Iniciativa Ciutadana per la Responsabilitat Política.

Més enllà del règim de partits, preparem la democràcia de les persones.

* * * * *

Fundació per la Pau

Monday, October 30, 2006 12:55:16 PM

19. [El Correu per la Pau] 30 d'octubre de 2006

Si no llegiu bé aquest correu aneu a:

http://www.fundacioperlapau.org/publicacions/correu_pau/30octubre2006.htm

El Correu per la Pau

30 d'octubre de 2006

Eleccions 2006: propostes de pau

La Fundació per la Pau, amb motiu de les properes Eleccions al Parlament de Catalunya, s'ha adreçat als partits polítics amb representació demanant-los que es comprometin a desenvolupar una autèntica política pública al servei del foment de la pau.

Més informació

27 d'octubre de 2006

L'ONU aprova una resolució històrica per regular el comerç d'armes

Com a resultat de més de tres anys d'intensos treballs d'organitzacions com Intermón-Oxfam, Amnistia Internacional i l'International Action Network on Small Arms, IANSA, (representada a Catalunya per la Fundació per la Pau ), així com de moltes altres Ongs, col·lectius i persones, les NNUU, acaben de donar les primeres passes per elaborar un Tractat Internacional contra el comerç d'armes.

Més informació | Web de la campanya

www.fundacioperlapau.org

* * * * *

Manuel Franquesa

Sunday, October 29, 2006 6:30:45 PM

20. LA VERITAT: Alabanza a AENA Nº 666/001

Estimadas aenígenas, estimados terroristas acústicos y querosénicos de AENA, S.A.

¡Muy bueno vuestro truco electoral de dejar de dar por el culo encima de los Cielos de Castelldefels (CC) durante el Show Electoral de Catalunya S.A.!

Habéis callado un rato para volver a las andadas post electorales antes de que cante un gallo

Más sabed que una vez la Muy Noble Tribu de Castelldefels haya tenido un Silencio Sostenible (si no lo entendéis, preguntad a un eco-socialista-de debó HA!HA!), comprará armas de comprensión masiva para devolveros un año de torturas decibélicas y microparticúlicas en la misma moneda con los respectivos créditos acumulados (--> La Caixa Sanguinaria en google.com)

Amén (así sea)

¡Qué os den morcilla (perdón, Montilla) por un tubo

Atentamente

Manel Franquesa i Voneschen i Ancestros Reunidos el 1 de Noviembre

* * * * *

Manuel Franquesa

Sunday, October 29, 2006 5:48:12 PM

21. LA VERITAT DEL DÍA DE LOS DIFUNTOS

Hola todas y todos

El próximo 1 de noviembre tenemos el derecho constitucional de elegir entre una serie de terroristas de guante blanco (en estricto orden de hermosura):

-Sir Arthur More, de United Convergent Bananas of Catalunya, Inc.

-John Sauron, ecologista de debó, promotor-asociado del difunto Parque de (neg)Ocio de Ca n'Aymerich (Castelldefels)

- Joselito Fino de Montilla, exventosa de "El Far" y exalcalde de Cornellà, domiciliado en Sant Just

- Monsieur de la Carotte-Rovire, charnego más catalán (y más bajito) que el protagonista de "Tirant lo Blanc"

- Josep Piqué, calvo madrileño con gomina disfrazada de tanga catalana de Sant Sadurní de Paranoia

Con un menú así, prefiero ayunar como hacían el Mahatma Gandhi y el Sr. Jesús Al Nazareno...

¡Bota sobre la nieve artificial de la Vall de Aràn! ¡Morcilla a todos los machos con huevos de gorrión! ¡Vota en blanco como un esquimal sometido al calentamiento global!

VOTA MANOLO

* * * * *

Manuel Franquesa

Sunday, October 29, 2006 1:31:28 AM

22. THE ESCATOLOGIG VERITAT

Hola todas y todos

Con los pelos de punta y los ojos desorbitados leo en la prensa nazi-onal que Sir Arthur More (Convergency United Fruit Company Inc, S.L.) no tiene vergüenzas algunas en admitir que le molaría en sumo grado formar coalición sin penetración anal con el Montilla después de las elecciones si no alcanzara el Nº de votos necesarios para cobrar el 3% en solitario.

¡Parece mentira de que ante tanta animalada todavía queden gentes que botan de alegría delante de un político!

¡Bota sobre nieve! ¡Vota en blanco!

VOTA MANOLO

* * * * *

Damià

Saturday, October 28, 2006 3:59:05 PM

23. Campanya contra les Línies d'Alta Tensió de la Terra Alta

La Plataforma en Defensa de la Terra Alta i el GEPEC-Ecologistes de Catalunya han iniciat una campanya contra les línies d'alta tensió que es volen construir a la Terra Alta per avaqüar la energia elèctrica produïda per la multitud de centrals eòliques que s'hi volen ubicar.

La campanya ha començat amb una escampada massiva de cartells amb el lema: :"No més línies d'alta tensió. Terra Alta paradís rural o infern energètic?"

* Premeu aquí per veure cartell

http://www.gepec.org/images/fotonoticies/cartelllat.jpg

* * * * *

Damià

Saturday, October 28, 2006 3:26:41 PM

24. Carta oberta de la Plataforma per a la Defensa de la Terra Alta als Alcaldes de la comarca: QUÈ PASSE A LA TERRA ALTA?

Després d’assistir a la reunió a la seu del Consell Comarcal amb el seu president -el Sr. Xavier Pallarès- convocada per la Plataforma per a la Defensa de la Terra Alta i a la qual van assistir representants del sector turístic i del sector del vi i propietaris afectats pel pas de la línia d’alta tensió, volem manifestar el nostre malestar davant d’un nou episodi de menyspreu per part dels nostres representants polítics vers el col•lectiu ciutadà i els sectors econòmics més preocupats per la problemàtica de la massificació eòlica .

Llegir més...

http://www.gepec.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=689&mode=thread&order=0&thold=0

* * * * *

Xavier Sanchez

Friday, October 27, 2006 7:26 AM

25. Presentació del llibre: Les nostres muntanyes

Josep Ma. Cervelló · Víctor Joglar · Xavier Sánchez · Jaume Sans

Llibre escrit en homenatge a Carles Martí, cronista de la vila, sobre la geografia, geologia, els paisatges vegetals, la fauna, la història i el patrimoni històric de les muntanyes del Montbaig, Montpedrós, la Serra de Miramar, la Serra de les Ferreres,

les Valls de Sant Climent i del Costa Fustera.

Dimecres, 15 de novembre a les 19 h

Sala d’actes de la Biblioteca central Jordi Rubió i Balaguer

Parc de la Muntanyeta

(Sant Boi de Llobregat)

* * * * *

"SCEA"

Fri, 27 Oct 2006 13:35:04

26. [medioambient_BCN] FORUM EA 2000+6 - Fòrum virtual de Participació

Benvolguts i benvolgudes,

La Societat Catalana d’Educació Ambiental celebra enguany el Fòrum d’Educació Ambiental 2000+6, amb la participació com a eix temàtic.

Informar-vos que finalment es troba a la vostra disposició el qüestionari sobre participació que servirà de punt de partida pel Fòrum EA 2000+6.

Hi podeu accedir directament des d’aquí (http://delibera.net/?foro=422 ), o bé des de la pàgina web de la SCEA (http://www.pangea.org/scea/forum2000_6.htm ).

A la introducció trobareu les instruccions necessàries per respondre’l. Està dividit en tres apartats diferenciats, amb entre 10 i 15 frases cada un. Si ho trobeu necessari, podeu afegir comentaris o puntualitzacions a les vostres valoracions, o fer suggerències específiques a cada bloc.

Esperem les vostres valoracions! Animeu-vos, no us portarà gaire temps i serà molt enriquidor pel treball que volem desenvolupar!

Moltes gràcies!!!

Atentament,

Vanessa

del 1 al 3 de desembre, ens veiem a Planes de Son!

si la clau és participar.... FORUM EA 2000+6

Vanessa Sancho

Secretaria tècnica

Societat Catalana d'Educació Ambiental

C. Aragó 281, 1r 1a 08009 Barcelona

Tel. 93 488 29 79

Fax. 93 487 32 83

scea@pangea.org
www.pangea.org/scea

* * * * *

Damià

Friday, October 27, 2006 6:35:49 PM

27. Un interessant vídeo norueg sobre els efectes de les centrals eòliques mal ubicades a l’avifauna

http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/141497

veure el video norueg: Les tanques de la mort

http://notancerca.blogspot.com/2006/04/video-dels-parcs-elics-noruegales.html

* * * * *

Xarxa Consum Solidari (Sensibilització)

Friday, October 27, 2006 10:59:45 AM

28. XERRADA CAFÉ DIRECTO ECUADOR I RESISTENCIA ANTI-MINERA A INTAG (Equador)

Ponent: Edmundo Varela, president de la AACRI (Asociación Agroartesanal de Caficultores Río Intag)

Del 30 d’octubre al 9 de novembre tenim la sort de que ens acompanyi a Catalunya Edmundo Varela, president de la AACRI. La XCS us convida a participar a una sèrie d’actes per tal de difondre aquesta interessant iniciativa d’importació de cafè, 100% elaborat en origen, que inicia la AACRI juntament amb la XCS i altres organitzacions d’un Espacio por un Comercio Justo.

En aquestes xerrades podrem conèixer com es troba la situació a Intag (Zona de la Serra), àrea amenaçada per una multinacional minera canadenca, Ascendant Cooper Corporation i les alternatives existents, emfatitzant en el cultiu de cafè com a eina per a conservar el bosc tropical i la cultura local.

Programa d’activitats a Catalunya: Xerrada Café Directo Ecuador i resistència anti-minera a Intag (Equador)

Dilluns 30 d’octubre a les 20:30h.

Lloc: XCS Eixample. C/Rocafort, 198

Dillund 6 de novembre a les 20:30h.

Lloc: XCS-Ciutat Vella. Plaça Sant Agustí Vell, 15

Dimarts 7 d enovembre a les 20h.

Lloc: Assiciacio de veins i veines del Congres-Indians. C/Felip II, 222

Dijous 9 de novembre a les 18:30h.

Lloc: Universitat de Lleida

Més informació a projectes_bcn@xarxaconsum.org

* * * * *

Damià

Friday, October 27, 2006 3:24:42 PM

29. Matanza de buitres en Aragon – foto

http://triacanthos.org/aves-protegidas.html

* * * * *

Damià

Friday, October 27, 2006 9:45:21 AM

30. La central eòlica de Vilalba dels Arcs mata el primer voltor a la Terra Alta

Un dels dos únics aerogeneradors de la central eòlica de Vilalba dels Arcs mata el primer voltor a la Terra Alta.

Ha desaparegut també el mascle de la parella d'àligues cuabarrada que niava prop de la central eòlica del Coll de l'Alba (Tortosa). És la crònica d'unes morts anunciades.

Després de rebre una denúncia d'un veí que va localitzar el cos d'un voltor comú mort molt a prop d'un aerogenerador de la central eòlica de Vilalba dels Arcs (Terra Alta) els GEPEC es va posar en contacte amb els agents rurals per tal retirar el cos i aixecar l'acta corresponent.

Llegir més...

http://www.gepec.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=688&mode=thread&order=0&thold=0

* Per veure imatges premeu aquí

http://www.gepec.org/modules.php?set_albumName=voltor-mort&op=modload&name=gallery&file=index&include=view_album.php

* * * * *

libera

27/10/2006 00:42

31. ATENTADO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN: COMUNICADO DEL PARTIDO ANTITAURINO-PACMA

Según las últimas noticias, TV3 está pensando en emitir el vídeo del Pacma a las 2 de la madrugada, incumpliendo la legalidad y el horario que marca la Junta Electoral Central (Madrid) para los espacios de propaganda electoral gratuita. El horario legal es de 8 a 12 horas exclusivamente.

La primera jugada de TV3, no emitirlo alegando "motivos técnicos", fué recurrida inmediatamente por el Partido Antitaurino. Más de lo mismo, pues el PACMA ya ha tenido que recurrir la ausencia de emisión en TV2, que alegaba impedimentos para emitirlo en horario infantil, en la misma franja horaria en que TVE nos tiene acostumbrados a las corridas de toros (incumpliendo las directivas de la Unión Europea sobre protección a la infancia) y programas de caza.

Mientras tanto, TV3 decide "recortar su contenido" o directamente dejarlo de emitir. El Partido Antitaurino seguirá recurriendo para que el vídeo siga siendo visionado en toda Catalunya. Es necesario que el ciudadano, el consumidor al fin y al cabo, conozca de primera mano la terrible situación cotidiana de los animales. Los derechos de los animales y de todos aquellos que los defendemos están en juego.

ANIMALS AL PARLAMENT!

Para ver el vídeo electoral del PACMA, pincha en este enlace

http://www.youtube.com/watch?v=Z9eOForZiTg

http://www.pacma.net

Kontxi Reyero

DECIMOPRIMER DIA DE CAMPAÑA

(26-10-2006)

Hoy ha sido día de alta política. Durante la mañana TV3 ha hecho saber que emitiría el spot electoral del PACMA el próximo sábado y domingo, pero en formato de 100 segundos, cuando ahora tiene 120.

Se ha estado negociando durante toda la mañana y parte de la tarde para mantener la emisión aunque fuese a costa de perder 20 segundos. Pero a media tarde se ha descubierto la traición: mientras TV3 negociaba escena por escena con el PACMA, por otro lado había presentado un recurso ante la Junta Electoral para dejar de emitir el spot del PACMA el día y hora prefijado por "poder perjudicar moralmente a los menores de edad". ¿Otra censura previa?: ¿Otro ataque a la libertad de expresión?. Se ha hecho saber al adlátare de TV3 el disgusto por este juego sucio traicionero, afeándole la conducta.

La respuesta ha sido que si el PACMA presentaba un spot de animales tipo Walt Disney lo emitían de inmediato. Se ha contestado al mandado con el desprecio absoluto.

No puede negarse que el PACMA inquieta a los poderes fácticos cuando ya se ha tenido que ver las caras con los jerifaltes de la Radio Televisión Española, que finalmente se han visto doblegados y obligados a emitir el spot del PACMA el sábado 21 y 28-10-2006 a las 22:15 y 23:32 horas, y ahora hemos de vernos las caras con TV3.

Curiosamente, dos entes públicos, de los que viven a costa del presupuesto público que pagamos con nuestros impuestos, que han sido convertidos en el aparato de propaganda de quienes detentan el poder. ¡Ahora entendemos la frase de un candidato que dirigiéndose al director de TV3 le espetó que tenía los telediarios contados!.

Que nadie dude que el PACMA va a continuar luchando para defender sus derechos, los derechos de quienes defendemos a los animales y los derechos de los animales, incluso ante la caverna hispánica y catalana que, a pesar de tanto Tripartito y tanta falsa progresía, existe.

Por otra parte, los militantes y simpatizantes han estado todo el día trabajando a favor de la campaña electoral del PACMA. Se ha mantenido la mesa electoral en Portal de l'Angel de Barcelona por parte de simpatizantes del PACMA encabezados por Xavier Bayle, mientras Montserrat del Olmo ha montado otra mesa electoral en Esplugues de Llobregat. El Diario de Terrassa ha entrevistado a Anna Mulà.

Sabemos que nuestra Representante Electoral en Lleida Montserrat Salvañá, con la ayuda de miembros de las protectoras de la zona, continúa pegando carteles, haciendo autoedición de folletos y repartiéndolos por toda la ciudad.

Dora Casadó está trabajando en la zona de Tortosa y alrededores, con tanto éxito que ha acabado las existencias de material; además ha concedido dos entrevistas a la Cadena Ser y a Radio Tortosa. ¡Cuánta gente de bien hay en la tierra de los correbous!. Helena Allué y Montserrat Alcaraz persisten en sus visitas a los centros universitarios: hoy han vuelto a la mina que es la Universidad Autónoma de Barcelona. No podemos olvidar el trabajo de tantos y tantas que están colaborando con nuestra campaña para conseguir ¡¡¡ANIMALS AL PARLAMENT!!!

Firmado: Concepción Reyero Alvarez, Presidenta.

Firmado: Manel Macià i Gallemí, Candidato a President de la Generalitat

ASOCIACION ANIMALISTA LIBERA!

http://www.verguenza.es
http://www.liberaong.org
http://www.pacma.net
http://www.latortura.es
http://www.animallapelicula.com

* * * * *

Luis y Sally

Thursday, October 26, 2006 4:18:36 PM

32. ONG WWF: Cuba, el único país del mundo con desarrollo sostenible

Por: Antonio Broto / EFE

Publicado el Martes, 24/10/06 03:46pm

http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=85565
Cuba es el único país del mundo con desarrollo sostenible, según el informe bianual presentado hoy por la organización WWF en Pekín, y que señala que el ecosistema "se está degradando a un ritmo sin precedentes en la historia".

De acuerdo con el informe, que WWF elabora cada dos años y por primera vez se presentó en la capital china, si las cosas siguen como en la actualidad, hacia 2050 la humanidad necesitaría consumir los recursos naturales y la energía equivalentes a dos planetas Tierra.

Se trata de un círculo vicioso: los países pobres producen un daño per cápita a la naturaleza mucho menor, pero a medida que se van desarrollando -y en esta tesitura están China o la India- el índice va aumentando a niveles insostenibles por el planeta.


La "huella ecológica"

WWF ha elaborado en su informe un gráfico en el que sobrepone dos variables: el índice de desarrollo humano (establecido por la ONU) y la llamada "huella ecológica", que señala la energía y recursos por persona que se consumen en cada país.

Sorprendentemente, sólo Cuba tiene en ambos casos niveles suficientes que le permiten ser designado un país que "cumple los criterios mínimos para la sensibilidad".

"No significa, por supuesto, que Cuba sea un país perfecto, pero sí que es el que cumple las condiciones", destacó Jonathan Loh, uno de los autores del estudio.

"Cuba alcanza un buen nivel de desarrollo según la ONU gracias a su alto nivel de alfabetización y una esperanza de vida bastante alta, mientras que su 'huella ecológica' no es grande al ser un país con bajo consumo de energía", añadió Loh, quien presentó el estudio en Pekín.

De hecho, la región latinoamericana en general parece ser la que se encuentra más cerca de la sostenibilidad, ya que otros países como Brasil o México están cerca de los mínimos necesarios, frente a la situación de regiones como África (con bajo consumo energético pero muy subdesarrollada) o Europa, donde se da el caso inverso.

"No sé exactamente a qué se debe este hecho (la buena situación de Latinoamérica), pero sí se puede dar uno cuenta que es allí donde la gente parece más feliz, y quizá se deba a un mayor equilibrio entre desarrollo y medio ambiente", aseguró el autor del estudio.

Desciende el número de vertebrados

Pese a las buenas vibraciones transmitidas por el bloque latino, la situación global que pinta el informe de WWF es desalentadora: por ejemplo, el número de especies de animales vertebrados ha descendido un 30% en los últimos 33 años.

La huella que deja el hombre es tal que "se consumen recursos en un tiempo muy rápido, que impide a la Tierra recuperarlos", destacó el director general de WWF, James Leape, quien también participó en la presentación del informe en Pekín.

La "huella ecológica" del hombre, su consumo de recursos, se ha triplicado según WWF entre 1961 y 2003, por lo que el ser humano ya impacta en el planeta un 25% más de lo que el proceso regenerativo natural de la Tierra puede admitir.

Hay además un empeoramiento de la situación, a pesar de esfuerzos como el Protocolo de Kioto para intentar arreglarla: en el anterior informe de WWF, publicado en 2004, el impacto del hombre sobrepasaba en un 21% a la capacidad regeneradora del planeta.


La lista negra y China

El nuevo informe de la organización coloca en la "lista negra" de países con alto consumo per cápita de energía y recursos a Emiratos Árabes Unidos, EEUU, Finlandia, Canadá, Kuwait, Australia, Estonia, Suecia, Nueva Zelanda y Noruega.

El hecho de que el informe se haya presentado en China muestra la importancia que WWF da al futuro de la economía asiática, pues la forma en que escoja desarrollarse "es clave para que el mundo avance hacia el desarrollo sostenible".

Para mejorar el consumo de recursos y energía hay que desarrollar un sistema rural de equilibrio energético

Pese a que China es por ejemplo el segundo mayor emisor mundial de gases contaminantes, debido a su gran población su "huella ecológica" per cápita es, como en el caso de la India, muy baja en comparación con los países del Primer Mundo.

El experto Jiang Yi, de la universidad pequinesa de Tsinghua, apuntó en el acto celebrado en Pekín que una de las claves para mejorar el consumo de recursos y energía en China es "desarrollar un sistema rural de equilibrio energético" e investigar alternativas de calefacción y aire acondicionado para las casas chinas.

El tema no es baladí en un país donde, con las altas temperaturas veraniegas, los aires acondicionados causan enormes déficits energéticos y apagones en las zonas más desarrolladas de China, especialmente en el delta del río Yangtsé.

* * * * *

Entrepueblos

Thursday, October 26, 2006 5:43:30 PM

33. La propera setmana: JORNADES INTERNACIONALS d'ENTREPOBLES: DONES, GLOBALITZACIÓ i MÓN RURAL

Inscripció gratuïta a: epueblos@pangea.org

Pots veure el tríptic i el cartell a: www.pangea.org/epueblos

Entrepobles:

Teléfono: 93 2683366

Pl. Ramón Berenguer, 1, 3r 1a

08002 Barcelona

JORNADES INTERNACIONALS

DONES, GLOBALITZACIÓ i MÓN RURAL: DESIGUALTATS, SOMNIS i REBEL·LIES.

Protagonistes en la lluita per la sobirania alimentària

Barcelona, 3 i 4 de novembre de 2006

Ateneu Barcelonès, Sala Verdaguer (C/Canuda, 6)

A Barcelona, durant els dies 3 i 4 de novembre, es celebraran les jornades internacionals “Dones, globalització i món rural: desigualtats, somnis i rebel·lies. Protagonistes en la lluita per la sobirania alimentària”, organitzades per Entrepobles i Vía Campesina, on estaran presents dones i organitzacions de casa nostra i de diferents països d’Europa, d’Amèrica Central, d’Amèrica del Sud i d’Àfrica del Nord, i es podrà reflexionar i debatre sobre el dret a la sobirania alimentària, i la incorporació de la perspectiva de gènere en aquest dret, presentant estratègies, propostes i experiències diverses i potenciant xarxes de relació i intercanvi permanent.

Aquestes jornades, organitzades per Entrepobles i Vía Campesina, formen part del projectePa i roses: el protagonisme de les dones a la sobirania alimentària” que pretén, a través de diverses activitats de sensibilització, potenciar una reflexió entre les organitzacions socials i la ciutadania, tant de Catalunya com de Castella i Lleó, Andalusia, Madrid i Múrcia, sobre la importància de l’equitat entre home i dona en la sobirania alimentària. Compten amb el suport de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional i l’Institut Català de les Dones.

PROGRAMA DE LES JORNADES

Divendres, 3 de novembre de 2006

18.00 - Inauguració

18.15 - Globalització i feminització de la pobresa

Dolors Comas d’Argemir, catedràtica d’Antropologia Social i Cultural de la Universitat Rovira i Virgili.

19.00 – Construir l’equitat entre dones i homes en la sobirania alimentaria. Somnis de futur.

Josie Riffaud, membre del comitè nacional de la Confédération Paysanne, codelegada europea al comitè de coordinació internacional de Vía Campesina.

Lídia Senra, membre de la comissió de gènere de Vía Campesina per Europa, responsable de l’àrea de la dona de Vía Campesina a Europa i secretària general del Sindicato Labrego Galego

Justina Cima, representant del Movimento de Mulheres Camponesas, Brasil (organització membre de Via Campesina).

Dissabte, 4 de novembre de 2006

10.00 - Impactes econòmics, socials i laborals de les dones en la agroindústria: La dignitat cal globalitzar-la.

Nadia Nair, professora de la Universitat Abdelmalek Essaadi de Tetuán, Marroc.

Teresa Vidal, responsable de la secretaria de la dona de la Federació Agroalimentària de Comissions Obreres

Treballadores del sector agroalimentari.

11.30 - Pausa

12.00 - Rebel·lies i empoderament de les dones.

Justina Cima, representant del Movimento de Mulheres Camponesas, Brasil (organització membre de Via Campesina).

Mertxe Brosa, representant de Xochilt Acalt, Nicaragua.

Juana Cossio, representant de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia - Bartolina Sisa (organització membre de Vía Campesina)

14.30 - Pausa dinar

16.30 – Resistències i propostes davant les polítiques agràries.

Josie Riffaud, membre del comitè nacional de la Confédération Paysanne, codelegada europea al comitè de coordinació internacional de Vía Campesina.

Lídia Senra, membre de la comissió de gènere de Vía Campesina per Europa, responsable de l’àrea de la dona de Vía Campesina a Europa i secretària general del Sindicato Labrego Galego.

Juana Cossio, representant de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia - Bartolina Sisa (organització membre de Vía Campesina)

18:00 - Pausa

18:15 – Fent xarxa: experiències de dones del món rural a Catalunya. Agroecologia i consum responsable.

Assumpta Codinachs, Cooperativa Brunec, S.C.C.L. de producció ramadera ecològica i membre d’Assemblea Pagesa de Catalunya.

Maria Vernet, Associació de Dones del Mas Roig, Priorat.

Maria Giner, treballadora de La Kosturika. Experiència de producció i consum de verdura ecològica.

Esther Vives, Xarxa de Consum Solidari.

Maria Peix, responsable del programa de desenvolupament de la Fundació Pagesos Solidaris

Ester Casas, membre del Centre de Conservació de la Biodiversitat Cultivada dels amics de l’Escola Agrària de Manresa.

20:00 - Cloenda

Clara Murguialday, responsable de l’Oficina Coop. al Desenvol. de la Universitat d’Euskadi i assessora en gènere de la Coord. d’ONGD d’Euskadi i del Consell de Coop. Estatal.

Presentació

Les dones històricament han tingut un paper cabdal en la seguretat alimentària dels pobles i han estat les encarregades de conservar les llavors, i amb això la biodiversitat. Actualment el 80% de la producció, transformació, consum i preparació d’aliments resta en mans de les dones. Darrerament, en l’àmbit internacional s’han establert diferents normatives per tal de reconèixer el paper cabdal que tenen i han tingut les dones en les nostres societats i posar fi a la històrica desigualtats existent entre gèneres.

En el cas del camp, les dones han vist com aquestes noves legislacions són “paper mullat” davant les polítiques de liberalització del comerç, promogudes per organismes internacionals com l’OMC, l’FMI i el BM, que han forçat als països a emprendre polítiques de concentració de terra i de reducció dels processos productius, orientats principalment a l’exportació, amb la conseqüent destrucció dels mercats locals i l’expulsió de les dones del sistema productiu remunerat, amb l’augment del treball “invisible” i l’empitjorament de les seves condicions de vida i les de les seves famílies.

Davant d’aquest model econòmic neoliberal, gran nombre de dones arreu del món, organitzades, conjuntament i dins els moviments de camperols i camperoles i dels moviments indígenes, reivindiquen un model alternatiu, la sobirania alimentària, que permeti als pobles garantir el seu dret a l’alimentació i decidir les seves pròpies pràctiques agrícoles i les seves polítiques agroalimentàries.

Lluiten per un model que faci efectiu els drets polítics, econòmics, socials i culturals de les dones al camp i faci realitat l’anhel de poder viure del camp. Reclamen un model socioeconòmic transformador i coherent, que incorpori l’equitat de gènere com una de les prioritats en la seva lluita, analitzant les desigualtats estructurals entre homes i dones, fent visible i reconeixent el paper de les dones, donant-los poder de decisió en les organitzacions, plantejant propostes sobre l’accés a la propietat i gestió de les terres per les dones.

Inscripció gratuïta

Informació i inscripcions:

ENTREPOBLES

Plaça Ramon Berenguer El Gran 1, 3er 1ª. 08002 Barcelona

epueblos@pangea.org www.pangea.org/epueblos

Tel. 93 268 33 66

Si necessites servei de ludoteca, comunica-ho a l’organització en el moment de la inscripció.

Organitza:

Entrepobles

Amb la col·laboració:

Vía Campesina

Amb el suport de:

Agencia Española de Cooperación Internacional

Institut Català de les Dones

El 2 de novembre, en el marc d'aquestes Jornades internacionals, es farà una xerrada a Vilafranca del Penedès.

Properament us farem arribar el programa

* * * * *

Sos Racisme Catalunya

Thursday, October 26, 2006 4:24:59 PM

34. LA JUNTA ELECTORAL PROHIBEIX BATUCADA PEL DRET AL VOT

Benvolguts, des

Us fem a mans el comunicat adjunt referent a la prohibició per la Junta Electoral i el Tribunal Superior de Justícia de la batucada prevista pel dia 29 enmarcada dins la campanya 1=1 pel dret al vot de les persones immigrades.

Atentament

PREMSA SOS RACISME

933010597

LA JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE BARCELONA I EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA PROHIBEIXEN LA REIVINDICACIÓ DEL DRET AL VOT PELS IMMIGRANTS

La Junta electoral Provincial de Barcelona ha prohibit la batucada prevista per aquest diumenge dia 29 organitzada per SOS Racisme dins el marc de la Campanya 1=1 pel dret al vot de les persones immigrades al considerar que es tracta d’una activitat amb caràcter electoral. Aquesta resolució davant la qual vam presentar recurs ha estat ratificada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Per tant SOS Racisme desconvoquem aquest acte ciutadà malgrat no estar d’acord amb la resolució pels motius que a continuació exposem:

SOS Racisme portem reivindicant el dret al vot per les persones immigrades des de començaments dels anys noranta a partir de diverses campanyes i accions per tant la nostra campanya no és una acció oportunista.

SOS Racisme som una associació de defensa dels drets humans independent de tots els partits polítics i aquesta independència l’avalen més de quinze anys de trajectòria.

La reivindicació del dret al vot com dret recollit a l’article 21 de la Declaració dels drets Humans és una acció legitima recollida pels nostres estatuts.

El manifest de la campanya 1=1 no dóna suport a cap proposta concreta de cap partit polític sinó reclama el consens polític per abordar el tema i la mobilització social.

És obvi que un tema així s’ha de tractar en període electoral per poder recordar a la ciutadania que n’hi ha un 9,5% de la població que no podrà exercir el vot, només perquè no són nacionals. SOS Racisme en altres ocasions ja havíem realitzat accions similiars.

La defensa dels Drets humans no són patrimoni de ningú, la seva reivindicació per part de la societat civil és lícita els 365 dies de l’any i per tant cap campanya electoral pot restringir la llibertat d’expressió, reunió i manifestació de la ciutadania en aquest sentit.

Per tot això , SOS Racisme volem mostrar la nostra indignació per la decisió de prohibir un acte reivindicatiu a favor de la universalització de la democràcia.

Barcelona 26 d’octubre 2006

SOS RACISME CATALUNYA

* * * * *

Xavier Pedrós

Thursday, October 26, 2006 2:51:39 PM

35. Ràdio Marianao comença la temporada

Notícies de la Fundació Marianao

Ràdio Marianao comença la temporada

2006-2007 amb més novetats que mai

Ràdio Marianao (94.4 FM), la ràdio cultural i comunitària de la Fundació Marianao de Sant Boi, comença una nova temporada amb novetats pel que fa a la seva programació i amb la voluntat de seguir oferint un espai generador de relacions i xarxes socials per tal de poder portar a terme la funció de servei públic que caracteritza els mitjans de comunicació d'aquesta institució santboiana.

Al llarg d'aquesta temporada que tot just comença, l'equip de l'emissora vol consolidar el programa en directe de les tardes, "L'Alternativa". Aquest espai radiofònic amb format de magazine iniciat la passada temporada, ha estat un punt de trobada per a entitats i institucions així com a per a totes aquelles persones que a títol individulal han volgut dir la seva. El programa de "L'Alternativa" continuarà amenitzat la programació de tardes però aquesta temporada avançarà el seu horari i ho farà de 17 a 18 hores. Un canvi d'horari que propiciarà que el programa de les tardes de Ràdio Marianao pugui ser escoltat també a través de la 89.4 FM, Ràdio Sant Boi.

Tot això sense oblidar-nos de la bona música que mai pot faltar a Ràdio Marianao. És per això que durant aquesta temporada es podrà gaudir de la millor fórmula musical amb tota la diversitat d'estils que pots imaginar.

Ràdio Marianao necessita voluntaris

D'altra banda i com ja vam fer la temporada passada, els butlletins informatius i els programes realitzats pels nostres voluntaris, ocuparan una gran part de la programació de Ràdio Marianao. L'equip de Ràdio Marianao està, en gran part, conformat per voluntaris que omplen hores i hores de bona ràdio i que són quelcom imprescindible per al bon funcionament i la qualitat de Ràdio Marianao. Voluntaris/àries i col·laboradors/es que no només duen a terme els seus propis programes sinó que poden col·laborar en altres tasques pròpies del mitjà radiofònic com són la producció i realització de continguts, el suport tècnic de só o el manteniment dels nostres espais on line. És per això que si t'agrada el món de la ràdio i vols descobrir el seu funcionament, tinguis o no un projecte o idea pensada, a Ràdio Marianao t'estem esperant. Les possibilitats són moltes i les intentarem aplicar als gustos, aficions i habilitats de cadascuna de les persones interessades.

Tots aquells interessats podeu comunicar-vos personalment amb nosaltres totes les tardes de 16:30 a 20:30 a la Fundació Marianao (C/Girona 30) o trucar als telèfons 93 661 74 88 o 93 630 30 62. També es poden posar en contacte amb nosaltres a través del nostre e-mail:

radiomarianao@marianao.net

T'estem esperant i recordeu:

a Radio Marianao...T'escoltem, escolta'ns!!

C/ Girona, 30 Sant Boi de Llobregat

08830 - Barcelona

Telèfon: 93 630 30 62 Fax: 93 654 60 79

correu electrònic: fundaciomarianao@marianao.net

web: http://www.marianao.net/fundacio

* * * * *

Damià

Thursday, October 26, 2006 12:11:46 PM

36. GAUDEIXI D’UN HORT ECOLÓGIC

Horts de cultiu orgànic a Riudoms

Per a cultivar un hort orgànic a una finca rustica de terra fèrtil no cal que sigui propietari ni pagar cap lloguer ni quota.

Disposar de fins a 100 m2 de terreny, amb la possibilitat d’accedir a coneixements de cultiu ecològic, li costarà molt poc: una ajuda de tant en tant en les feines de manteniment de la finca (des d’un matí una vegada al mes) o bé una petita fracció de la producció de l’hort. A cavi pot tindre verdura fresca tot l’any fent una activitat saludable per la ment i el cos.

Exclusivament per qui es compromet a respectar uns criteris de cultiu ecològic.

La terra s’ha mantingut lliure de pesticides i adobs de síntesi durant al menys 5 anys.

Per mes informació pot contactar:

per SMS al 662 413 855

per email: amontiel@tinet.cat

* * * * *

Poble Naturista el Fonoll

Thursday, October 26, 2006 10:42:33 AM

37. LA TARDOR AL FONOLL

BENVOGUTS AMICS NATURISTES

ELS BOLETS I ELS COLORS DE LA TARDOR, JA HAN ARRIBAT AL FONOLL

US EL RECOMANEM, SI EN VOLEU PARTICIPAR US ESPEREM

ACTIVITATS:

TARDES A LES 6 DE LA TARDA : EXCURSIONS ALS 6 CIRCUITS DE CAMINS DEL FONOLL ( gratuït )

TOTS ELS DIUMENGES A LES 13, 20 hores PAELLA VEGETARIANA AMB FREDOLICS DEL BOSC DEL FONOLL ( 6 euros )

DIA 31 d’octubre a les 22 hores SOPAR, CASTANYADA, PANELLETS, CAVA,... I BALL NATURISTA ( 12 euros )

DIA 31 de desembre REVETLLA DE CAP D’ANY SOPAR, TURRONS, CAVA.... I BALL NATURISTA ( 12 euros )

si es del vostre interés venir feu les reserves amb suficient antelació per email: fonoll@kadex.com per telèfon 977 266 138 Emili i si no va al 93 421 18 80 Núria o Sol.

* * * * *

Coordinadora-noalpladeponent

Wednesday, October 25, 2006 9:59:42 PM

38. Canvi de data de l'Assemblea de la coordinadora No al Pla de Ponent

Hem canviat el dia de l'Assemblea de la Coordinadora al Dijous 2 de Novembre a les 19'30, per problemes d'agenda de varies persones interessades.

Disculpeu les molesties i esperem la vostra assistència.

-- Coordinadora No al Pla de Ponent

* * * * *

per difondre

Wednesday, October 25, 2006 10:01:30 AM

39. Colòmbia: Colectiu per Colombia i Ateneu Rosa de Foc organitzen un Teatro social amb Fundació Laudes Infantis de Bogotá

FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS DE BOGOTÁ CON SU GRUPO DE TEATRO SOCIAL WATAPUI PRESENTA:

“LA INTITULADA” UN VIVO REFLEJO DE UN PAÍS EN GUERRA; COLOMBIA

Fecha: Viernes 27 d’octubre

Lugar: Centro Cívico de la Sedeta ; Calle Sicilia, 321

Organizan: Colectiu per Colòmbia i Ateneu Rosa de Foc

Tel. 636 678873.


TEATRO SOCIAL DE COLOMBIA

La Intitulada es el reflejo vivo de un país en guerra, Colombia, que no cesa de producir personas
desplazadas, huérfanas y viudas. Llegados de Ciudad Bolívar, en Bogotá, Watapui está formada por niños, jóvenes, hombres y mujeres que han vivido de una u otra forma las vicisitudes del conflicto armado colombiano. A través del Teatro Social Watapui quiere dar a conocer las realidades que se viven en Colombia a la vez que utilizan la escenificación de forma terapéutica para expresar el propio dolor. Para Watapui, el teatro es una forma de “armarse”, romper el silencio y concienciar al mundo de la grave situación humanitaria que padece el país sudamericano. Y todo ello, además, con una gran calidad artística e interpretativa. Tanto el guión como la escenificación está realizada por ellos mismos.

Laudes Infantis es una organización de trabajo en el terreno sin ánimo de lucro que nació como respuesta al crecimiento de la población joven sin casa ni hogar (edad 5-18) en Santa Fe de Bogotá, Colombia. Se fundó en 1998, por un grupo de jóvenes profesionales con una extensa experiencia en la ayuda a los niños/as de la calle en las principales ciudades colombianas.

Su experiencia de trabajo en las calles de la ciudad durante los últimos diez años, motivó el enfoque de sus actividades en las personas más jóvenes que corren el riesgo de volverse niños/as delincuentes de la calle o "gamines", trabajando, entonces, para ayudar a prevenir este fenómeno, protegiendo a la infancia.

Actualmente Laudes Infantis está desarrollando un plan de trabajo en el barrio Bella Flor y San José de los Sauces, también situado en Ciudad Bolívar esperando que más adelante pueda hacerse extensivo a dos o tres barrios pertenecientes a los sectores que se encuentran en iguales condiciones.

Más información en www.laudesinfantis.org

* * * * *

celia martell

Sat, 23 Sep 2006 11:58:13

40. CANON DIGITAL

Hay que reaccionar en contra de este abuso.

La SGAE, y compañeros (entre ellos Ramoncín), van a hacer rentable convertirse en cantante en España. Y a los datos nos remitimos El nuevo canon que se nos prepara es abusivo e injusto, y aquí van unos ejemplos:

1 ordenador con 160gb de disco duro (22 EUR de canon)

1 regrabadora de dvd's de ordenador (16,67 EUR de canon)

1 impresora multifunción (10 EUR de canon)

1 cámara de fotos con memoria para 200 fotos (9 EUR canon)

1 reproductor de dvd de salón (6,61 EUR de canon)

1 Equipo de música de salón (0,60 EUR canon)

1 línea adsl 1 MB (35 EUR canon anuales)

200 cd's vírgenes para grabar diversos datos (50 EUR de canon)

100 dvd's ví-rgenes para grabar diversos datos (140 EUR de canon)

En definitiva, que cualquier familia española con un ordenador pagará unos 303UR de canon al año*.

Antes no se sabía que era lo del canon, pero ahora nos vamos a enterar de sobra.

Señores esto no es para paliar los daños de la piratería* Que expliquen que van a hacer con este dinero.

Firma si no quieres pagar esta burrada. La ley esta debatiéndose en el congreso y pronto vera la luz si no hacemos nada al respecto..


http://www.todoscontraelcanon.es/

TU FIRMA SI ES IMPORTANTE

Pasa este correo si no quieres pagar a estos usureros.

Necesitamos 500.000 firmas y ya llevamos mas de 200.000

* * * * *

L ’ e i n a per trobar la solució adequada a cadascun dels problemes humans

é s l a v e s s a n t h u m a n i s t a d e l d i s s e n y

*

Per la cultura!

* * *

Actuem en directe...

* * * * *

aturem la corrupció!

_ ___ ___ ___ ___ ___ __

S O C I E T A T * O B E R T A * 1 0 3

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

Subscriure's a Comentaris del missatge [Atom]<< Pàgina d'inici